Activiteiten t.b.v. standaard  
Werkgroep Standaardisatie 

Werkgroep DAS 

Pilotprojecten: 

DPA  

Gourmet 

Olympic Fruit 

ZON fruit & vegetables en ZLTO 

FresQ 

 
Communicatie & Netwerk  

Communicatie over hoe, wat en waarom is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van het draagvlak en voor ondersteuning van de activiteiten. Immers we moeten het samen doen!

 
Kernactiviteiten  
Voor 2012-2014 staan de volgende kernactiviteiten op het programma:
50% Begeleiden & ondersteunen ketens
10% Signaleren, analyseren & kennis opbouwen
30% Uitdragen
10% Belangenbehartiging & netwerken

Het percentage geeft het gewicht aan dat de kernactiviteiten hebben voor 2012-2014.

Klik hier voor meer informatie over de kernactiviteiten.

 
Evaluatie Productschap Tuinbouw  

Het Productschap Tuinbouw heeft een evaluatie uitgevoerd. De belangrijkste conclusies zijn:

  • Standaardisatie nog geen algemeen goed;
  • Kloof praktijk en theorie;
  • Terugkoppeling informatie essentieel in de acceptatie;
  • Ketenregie meer zichtbaar maken voor belanghebbenden;
  • Grotere betrokkenheid van de primaire sector een vereiste;
  • Standaardisatie van informatie-uitwisseling noodzakelijk in versterking van de concurrentiepositie.
 
Kennis  

Het invoeren en gebruiken van standaarden in keten-communicatie is geen technisch kunstje, maar een complex veranderingsproces waar meerdere schakels in de keten c.q. het bedrijf bij betrokken zijn. Het doel van Frug I Com is om kennis over standaardisatie en gebruik van informatie te vergroten. Een lerend netwerk van ondernemers, medewerkers en ketenpartners die samen met elkaar willen leren samenwerken op het gebied van keten-informatie in de AGF-keten. Verschillende vormen van trainingen en informatieoverdracht worden ingezet. 

 
About Frug I Com