Youtube  

Frug I Com is continue bezig om de standaarden duidelijk toe te lichten middels verschillende vormen van video materiaal. Voor alle videos van Frug I Com kunt u terecht op ons youtube kanaal:


YOU TUBE

 
Video's Frug I Com

Frug I Com heeft een aantal korte introductiefilms gemaakt voor de AGF keten. 

Met deze film willen we bedrijven informeren welke meerwaarde structurele informatie-uitwisseling (ondersteund door standaards) levert aan de bedrijfsprocessenondersteuning en willen we bedrijven motiveren tot implementatie daarvan. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de film, neemt u dan contact met ons op. De video's zijn zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar. 

Klik hier voor de video over Digitale Informatie in de keten. 
Klik hier voor de video over Treceability in de keten. 
Klik hier voor de video over Category Management in de keten.
Klik hier voor de video over Suppy Chain Management in de keten.