Please edit and save settings.
 

Klik hier voor de nieuwsbrief van Juni 2015

 

 

 
  | contact | website 

Frug I Com Nieuwsbrief 1 mei 2014

 
 Uitrol Global Location Number (GLN) perenexport naar China in volle gang
 Topconsortium voor kennis en innovatie tuinbouw benoemt Innovatiemakelaars ICT
 GS1 identificatiesleutel voor productclassificatie (GPC) van strategisch belang voor
    beleveren 
retail
 Nieuws van de Solution Provider - Managing fresh quality: objectief keuren in de keten
 Nieuws van de Solution Provider - Grip op uw organisatie
 Community Meeting
 Agenda

 

Uitrol Global Location Number (GLN) perenexport naar China in volle gang

Eerste 100 bedrijven in bezit van GLN’s voor export peren naar China 
Enkele weken geleden berichtte Frugi Venta dat er in december 2013 een protocol is ondertekend tussen Nederland en China, waarbij overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder de export van Nederlandse peren naar China kan plaatsvinden.

Een van deze voorwaarden is perceelsregistratie. De uitrol van GLN is hiermee wederom in een stroomversnelling geraakt. 

Mocht u meer informatie willen hebben over de GLN of wilt u een GLN aanvragen voor uw bedrijf, neemt u dan even contact op met Frug I Com.


Topconsortium voor kennis en innovatie tuinbouw benoemt Innovatiemakelaars ICT 

Binnen de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen is innovatie en ontwikkeling binnen het thema ICT essentieel. Daarom heeft de TKI Tuinbouw (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) twee Innovatiemakelaars benoemd om verder vorm te geven aan ICT-innovatie en samenwerking in de tuinbouw, Leo van Staalduinen ( sierteelt ) en
Harrij Schmeitz ( AGF ). 

TKI Tuinbouw zet innovatiemakelaars in om ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van innovatie-, valorisatie- en onderzoeksprojecten. De projecten dienen een bijdrage te leveren aan de uitvoeringsagenda van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. De innovatiemakelaars weten de weg naar relevante regelingen voor het MKB. Ondernemers moeten wel zelf het initiatief nemen, de innovatiemakelaars geven advies en ondersteuning.

Kijk voor een overzicht van alle innovatiemakelaars op Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Klik hier voor het volledige persbericht.
.


GS1 identificatiesleutel voor productclassificatie (GPC) van strategisch belang voor beleveren retail

 

Om in de toekomst aan retail te blijven leveren is voor handelsbedrijven van strategisch belang om hun assortiment aan AGF artikelen in hun ERP systeem juist classificeren. Zijn uw artikelen al gekoppeld aan de juiste Global Product Classification (GPC) code? De afgelopen jaren zijn vrijwel alle AGF-producten wereldwijd uniek geclassificeerd in een 8-cijferige code. Deze code wordt de GPC bouwsteen oftewel Brick genoemd. De GPC code wordt onder meer gebruikt voor artikelstamdata in datapool GS1 Data Source (voorheen GS1-DAS), GroentenFruit-portaal, Veggipedia en het eLAB bericht. Sinds december jl. zijn 344 GPC Bricks voor AGF-producten in meerdere talen beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frug I Com.


Nieuws van de Solution Provider - Introductie

Iedere maand geeft Frug I Com een tweetal Solution Providers, aangesloten bij het Frug I Com Solution Providers Programma, de mogelijkheid zich kort te introduceren in de nieuwsbrief. Deze maand zijn dat Q-Ray / Tradle en RPO Automatisering.


Managing fresh quality: objectief keuren in de keten

Kwaliteits- management in agro-ketens neemt een steeds belangrijker positie in.

Q-ray is in Food, Feed & Flowers al jarenlang actief met advies en ICT oplossingen. Van residu monitoring met Food Compass, kennis en normering in het Groenten en Fruit portaal tot Fytosanitaire en kwaliteitsinspecties voor het KCB. De expertise en meerwaarde van onze diensten bij secundaire en regulerende organisaties en onze diepgaande kennis van verschillende sectoren brengen we nu ook tot waarde bij de primaire bedrijven in onder andere de AGF keten.

Q-ray ontwikkelt onder Tradle een fresh quality management platform. In nauwe samenwerking met een gerenommeerd handelsbedrijf wordt dit uitgewerkt en geïmplementeerd. 

De kern van het fresh quality management platform is het objectief kunnen meten en vastleggen en daarmee monitoren, analyseren en sturen van kwaliteitsaspecten van teelt tot schap. Met de fresh quality app kan op een tablet of smartphone relevante kwaliteitsinformatie op iedere locatie op ieder moment worden vastgelegd en uitgewisseld naar het platform. Dit maakt het sturen op kwaliteit en een optimale samenwerking tussen ketenschakels mogelijk. Het is een systeem voor de tussen- en groothandel die een centrale rol speelt bij de borging van kwaliteit en voedselveiligheid. Maar ook binnen de horizontale samenwerking tussen producenten (telersverenigingen) geeft het grip op kwaliteit in de teelt.

Kwaliteitsdenken vergt een gemeenschappelijke taal en een objectieve benadering. Het draait behalve om standaardisatie van elektronische berichten vooral om standaardisatie van begrippen, metingen en meetresultaten. Pas dan kan adequaat aan kwaliteit gestuurde logistiek in de keten invulling gegeven worden en kan het signaleren van trends en risico’s toegevoegde waarde bieden voor de individuele bedrijven. De samenwerking met Frug I com biedt hiervoor goede aanknopingspunten.

Nieuws van de Solution Provider

Grip op uw organisatie

RPO is al ruim 27 jaar actief met AGF software. RPO volgt de trends op de voet, om ze vervolgens te vertalen naar werkbare concepten. De nieuwste trend is het IT-model SMAC. Hiermee krijgen ondernemers meer inzicht in de bedrijfsresultaten en kunnen zij de connecties met klanten en leveranciers verbeteren. SMAC is een acroniem van Social, Mobile, Analytics en Cloud, vier pijlers die alle vier toegespitst kunnen worden op de AGF-branche.

Social
‘Social’ staat voor social media. Voor de AGF-branche ziet RPO vooral mogelijkheden op het gebied van promotie via sociale mediakanalen en het leggen van connecties met klanten en leveranciers. Dit betekent vooral dat je connected bent met iedereen op ieder gewenst moment, bijvoorbeeld ook met een teler in bijvoorbeeld Ecuador.


Mobile 
De link tussen social media en mobile zijn apps. Een voorbeeld is de keurings app van RPO. Met deze app kunnen foto’s gemaakt worden van producten die gekoppeld worden aan keuringsrapporten. Het is mogelijk om deze foto’s en rapporten te delen via bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Doelstelling hierbij is dat iedereen altijd kan beschikken over “hun gereedschap”. Bedrijfsinformatie inzichtelijk maken in een app is een toepassing die aantrekkelijk kan zijn voor managers bijvoorbeeld tijdens zakenreizen.

Analytics 
Van analytics heeft RPO hoge verwachtingen binnen de AGF omdat de ondernemer met deze Business Intelligence software bijvoorbeeld informatie kan opvragen van een bepaalde dag of periode van een bepaald product en direct waar nodig kan bijsturen. Het grote verschil met standaard rendementslijsten, is dat deze toepassing de gegevens meteen analyseert. Analytics geeft een grafisch overzicht en bedenkt wat je moet veranderen, lijstwerk is statischer. 

De software ververst bedrijfsinformatie op ieder gewenst moment. Voorbeelden van onderwerpen die geanalyseerd kunnen worden zijn omzet, marge, welke producten zijn bij welke klanten verkocht, prestaties van het verkoopteam, ziekteverzuim en financiële rapportages.

Cloud
Cloud-computing is vooral aantrekkelijk voor nieuwe ondernemingen die gebruik willen maken van opslagruimte in de cloud. Er wordt ruimte gehuurd binnen een Datacenter, hierdoor is het niet noodzakelijk om direct te investeren in een server.

Op de juiste manier toepassen
SMAC wordt door trendwatchers aangeduid als het nieuwe en meest innovatieve IT-model en wij willen die trend toepassen. Wij willen bepaalde onderdelen van SMAC selecteren en deze individueel per bedrijf toepassen. Daarbij zijn gebruiksvriendelijkheid en het vertalen naar voordelen de belangrijkste succesfactoren.

Op donderdag 19 juni aanstaande vindt het seminar “Verbeter uw resultaat, houd rekening met uw toekomst”. Samen met Deloitte en CSI zullen wij in een informatieve sessie laten zien hoe u geld kunt besparen met het juiste IT gereedschap en specifieke aandacht schenken aan Business Intelligence. Voor meer informatie www.rpo.nl/inschrijven.


ICT in Marketing en Sales van Tuinbouwproducten is niet meer weg te denken in de Tuinbouw Supply Chains. Steeds meer bedrijven gaan dan ook het digitale pad op. Vaak in de Business-to-Business omgeving maar ook steeds maar in de Business-to-Consumer communicatie. Deze meeting gaan we dan ook in op “CONSULUISTEREN”; luisteren (wij) naar de consument(?).

Deze meeting zijn we te gast bij Bunnik Plants in Bleiswijk. Zij zullen voorafgaand aan de bijeenkomst u een kijkje gunnen achter de schermen.

Vervolgens neemt Sandjai Bhulai, Vrije Universiteit van Amsterdam, u mee in de mogelijkheden die Social Media bieden om naar de consument te luisteren. Is het echt zo dat we actief op de consument kunnen anticiperen door gebruik te maken van Social Media?

Inmiddels is ook de 2e fase van het Consumer Interaction onderzoek Tuinbouw Digitaal afgerond waarin de door de Groenten & Fruit Sector ontwikkelde Veggipedia App is getoetst in kwalitatief consumenten onderzoek. Elvi van Wijk van het LEI neemt u mee in de resultaten.

Tenslotte is de vraag; kunt u de reactie van de consument op nieuwe productinnovaties voorspellen door gebruik te maken van een virtuele supermarkt. Jos van den Puttelaar van WUR-FBR Fresh Food and Chains laat u kennis maken met virtueel supermarkt onderzoek.

Het gehele programma wordt tijdig bekend gemaakt.

CONSUluisteren vindt plaats in het Bunnik Plants Green Event Center te Bleiswijk. Meldt u tijdig aan door een mail te sturen naar tuinbouwdigitaal@tuinbouw.nl, want vol is vol.


 

 

Agenda 2014

14 en 15 mei

GS1 in Europe - Monster

20 mei
ALV Frugi Venta - NTB

17 juni
Slotconferentie EU project eFood Chain - Parijs

18 en 19 juni 
Smart AgriMatics - Parijs

 
 

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Nieuwe huisvesting

Frug I Com en Fresh Informationmanagement Center b.v. zijn sinds 1 januari gevestigd op de tweede verdieping van het GroentenFruit Huis aan de Bezuidenhoutseweg 82 in Den Haag.

 

Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van 
Frug I Com blijven ontvangen

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

• Nee, graag van de
verzendlijst halen
.

 
 
 
 © 2014 Frug I Com
 

 

 
  | contact | website 

Frug I Com Nieuwsbrief 2 april 2014

 
 Uitrol Global Location Number (GLN) perenexport naar China in volle gang
 Voortgang implementatie eLab berichtenset
 Google Glass in Fresh
 Save the Date: Netwerkbijeenkomst voor bedrijfsleven, overheid en wetenschap,
     9 en 22 mei bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

 Nieuws van de Solution Provider - Introductie
 Nieuws van de Solution Provider
 Agenda


 

Uitrol Global Location Number (GLN) perenexport naar China in volle gang

Eerste 100 bedrijven in bezit van GLN’s voor export peren naar China 
Enkele weken geleden berichtte Frugi Venta dat er in december 2013 een protocol is ondertekend tussen Nederland en China, waarbij overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder de export van Nederlandse peren naar China kan plaatsvinden.

Een van deze voorwaarden is perceelsregistratie. De uitrol van GLN is hiermee wederom in een stroomversnelling geraakt. 

Mocht u meer informatie willen hebben over de GLN of wilt u een GLN aanvragen voor uw bedrijf, neemt u dan even contact op met Frug I Com.


Voortgang implementatie eLab berichtenset

Na een succesvolle implementatie van de eLab berichtenset bij afzetorganisatie The Greenery en Laboratorium Zeeuws Vlaanderen (Eurofins) is nu ook Fruitmasters van start gegaan met de implementatie van de eLab berichtenset.  Voor meer informatie over deze XML-berichten kunt u contact opnemen met Frug I Com.


Google Glass in Fresh

Afgelopen week berichtte GS1 Nederland over de opkomst van de Google Glass in retailland. Productinformatie wordt hiermee veel toegankelijker voor de consument. Waar gaat dit heen in de toekomst? Kan dit ook gaan gelden voor Fresh in de supermarkt?

Op het Frug I Com Congres in 2013 gaf Harrij Schmeitz al een korte preview van wat de mogelijkheden van de Google Glass zouden kunnen zijn in de AGF. Productherkomstinformatie, recepten, gebruikswaarden en voedingsstoffen zouden middels 1 scan door de Glass toegankelijk zijn voor de consument. Wilt u hier meer over weten; lees hier de blog van Harrij Schmeitz. Neemt u ook eens een kijkje op de Frug I Com You Tube pagina. Hierop worden maandelijks nieuwe filmpjes rondom de mogelijkheden van Google Glass in Fresh gepubliceerd. 


Save the Date: Netwerkbijeenkomst voor bedrijfsleven, overheid en wetenschap , 9 en 22 mei bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam.

In het kader van de HTSM MIT-regeling, organiseren de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en de Kamer van Koophandel (KvK) twee netwerkbijeenkomsten / matchmakingsessies om innovatie te stimuleren in het MKB. 

De focus tijdens deze dagen zal liggen op de Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. MKB-bedrijven binnen deze topsectoren worden uitgenodigd te sparren met het MKB in de ICT, ICT-leveranciers en ICT-onderzoekers om ideeën uit te wisselen, en gezamenlijke onderzoeksprojecten te verkennen. De bijeenkomsten zullen ook in het teken staan van de huidige ecosystemen op dit gebied en de innovatieketen daarin.

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn twee belangrijke sectoren die voor een groot deel de Nederlandse economie bepalen, mede ook door de substantiële export van producten die in Nederland gemaakt worden, en niet te vergeten de kennis die in Nederland ontwikkeld wordt. De innovatie in deze sectoren gaat onverminderd door en ICT is daarin een van de belangrijkste motoren. Binnen de ICT zijn er veel interessante uitdagingen voor de toekomst, voor een zeer groot gedeelte liggen die op het vlak van data. 

De twee bijeenkomsten zullen focussen op de mogelijkheden voor de MKB’s om de analyse, visualisatie en gebruik van data te verbeteren om zodoende innovatie binnen het bedrijf maar ook tussen bedrijven te optimaliseren. Hoe kan met de nieuwe kennis en kunde uit de analyses een nieuw business model worden ontwikkeld? Hoe kunnen bestaande (regionale) netwerken in Nederland samenwerken aan applicaties en gezamenlijke living labs? Wat is hier voor nodig en hoe kan ICT (onderzoek) hier bij helpen? En hoe kunnen de verschillende vormen van data uit verschillende bronnen aan elkaar worden gekoppeld? Wat is de rol van de overheid hierin? Dit zijn de vragen die aan bod zullen komen tijdens deze twee dagen.

Naast deze discussies over data zal er ook worden aandacht besteed aan de ecosystemen en netwerken: aan welke verbindingen is behoefte en hoe kunnen de partijen binnen deze innovatieketen nog beter samenwerken? Welke fondsen zijn er voor samenwerking? Sprekers uit het MKB, onderzoek en overheid zullen met cases en voorbeelden aangeven waar de kansen liggen.

Meer informatie over het programma van de netwerkbijeenkomst volgt in de loop van maart/april op de websites van NWO en KvK. 

Indien u geïnteresseerd bent, reserveer dan deze dagen in uw agenda. U kunt alvast doorgeven welke dag of dagen (9 en 22 mei) u beschikbaar bent en of u interesse heeft. Ook kunt u een mail sturen met opmerkingen, suggesties of inhoudelijke vragen naar: mkbmatchmaking@nwo.nl. In april ontvangt u het programma en kunt u zich registreren voor deelname.


Nieuws van de Solution Provider - Introductie 

Iedere maand geeft Frug I Com een tweetal Solution Providers, aangesloten bij het Frug I Com Solution Providers Programma, de mogelijkheid zich kort te introduceren in de nieuwsbrief. Deze maand zijn dat Alfa Automatisering en AIM Nederland. 

Automatiseerder brengt techniek, gemak én service naar de AGF-branche

Alfa Automatisering ontwikkelt al bijna 25 jaar specialistische software voor de versbranche. Omdat haar basis in de bloemensector ligt, is het merendeel van de klanten daaruit afkomstig. Maar inmiddels ontdekken ook steeds meer AGF-bedrijven op de Nederlandse groothandelsmarkten de specialistische systemen. Vooral de draadloze handterminals die - gekoppeld aan het softwarepakket AlfaPro - direct afleverbonnen of facturen afdrukken en betalingen verwerken, blijken populair.  

AlfaPro is modulair opgebouwd. Daardoor kan ook rollende voorraad en consignatie-handel verwerkt worden. Maar er is meer! Aan het programma is bijvoorbeeld een door Alfa Automatisering ontwikkelde webshop te koppelen. Die is tevens bereikbaar via een APP, zodat klanten eenvoudig met hun smartphone of tablet kunnen inkopen. Voor speciale aanbiedingen is er de Click & Buy-techniek die door zijn gebruiksgemak al bij veel groothandels bewezen heeft de omzet flink te kunnen verhogen.

Naast software kan Alfa Automatisering ook hardware leveren en installeren. Van een enkele computer tot een volledig netwerk. En wie geen zorgen over servers wil hebben, kan er gebruik maken van een extern datacenter. In plaats van hoge investeringen, huurt de klant dan een veilige serverruimte tegen een concurrerende prijs en voor een vast maandelijks bedrag.

Voor service en ondersteuning zijn de medewerkers van Alfa Automatisering 7 dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar. Ook dat blijkt voor veel groothandels een plezierige gedachte.  

Kijk voor meer informatie op www.alfapro.nl. Of stuur een e-mail naar info@alfapro.nl. Bellen met 071-4021191 voor een vrijblijvende afspraak kan natuurlijk ook.


Nieuws van de Solution Provider

Barcodes of RFID-tags op potten, kratten, Productverpakkingen, of containers en het snel en foutloos registreren hiervan…… een efficiënt ketenproces is niet meer voor te stellen zonder deze technieken.

Afnemers, zoals bijvoorbeeld grote retailers willen "het naadje van de kous weten"! Wat is er met een product gebeurd? Waar komt het vandaan? Zij willen alle informatie "real-time" beschikbaar hebben. Steeds meer bedrijfsprocessen in de keten/supply chain zijn of worden geautomatiseerd waarbij automatische identificatie een steeds belangrijkere rol speelt.

De Nederlandse automatische identificatie industrie behoort tot de beste ter wereld. Veel van deze topbedrijven zijn aangesloten bij AIM Nederland: al 25 jaar dé brancheorganisatie voor bedrijven die zich bezig houden met Automatische Identificatie en Mobiliteit (= AIM).

Via AIM Nederland kunt u op een toegankelijke manier kennis maken met verschillende belangrijke spelers op het gebied van automatische identificatie, waarbij wij u begeleiden naar de juiste oplossing!De organisatie achter AIM Nederland, onderdeel van de wereldwijde organisatie AIM Global, is afkomstig uit het werkveld en weet daardoor als geen ander wat er op dit moment speelt en mogelijk is. De kennis van de markt is groot en de organisatie doet erg haar best om dat zo te houden, bijvoorbeeld door nauw contact te onderhouden met haar doelgroep. 
Voor AlM Nederland is goed luisteren naar de markt en actief inspelen op de laatste ontwikkelingen een vanzelfsprekendheid. Hierdoor kan zij u goede en gedegen adviezen geven over toepassingen en de daarbij te gebruiken technieken en standaarden. Of het nu gaat over vragen op het gebied van:

Barcode Biometrie Voice Vision of RFID....

Bij AIM Nederland helpen we u bij het vinden van de juiste oplossingsrichting, waarbij een of meerdere van deze technieken een rol kunnen spelen.Voor meer informatie, bezoek onze website www.aim-ned.nl of stuur een e-mail naar aim@aim-ned.nl of bel het secretariaat (0493 351867, mobiel 0611 343 762)

 

 

Agenda 2014

3 april

Themadag papierloze logistiek – EVO en LogiXperience - Zoetermeer

10 april 
Seminar Verbeter uw resultaat voor AGF bedrijven – RPO Automatisering - Ridderkerk

24 april 
Solution Providers meeting - NTB

14 en 15 mei
GS1 in Europe - NTB

20 mei
ALV Frugi Venta - NTB

17 juni
Slotconferentie EU project eFood Chain - Parijs

18 en 19 juni 
Smart AgriMatics - Parijs

 
 

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Nieuwe huisvesting

Frug I Com en Fresh Informationmanagement Center b.v. zijn sinds 1 januari gevestigd op de tweede verdieping van het GroentenFruit Huis aan de Bezuidenhoutseweg 82 in Den Haag.

 

Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van 
Frug I Com blijven ontvangen

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

• Nee, graag van de
verzendlijst halen
.

 
 
 
 © 2014 Frug I Com
 
 
| contact | website
Frug I Com Nieuwsbrief februari 2013
 
 
 Frug I Com standhouder op ZLTO open data estafette
 Norbert Röhl (Edeka): ‘De tijd is rijp voor Europese standaardisatie in groenten en fruit’
 GLN nummers inzetten ter vervanging van de KCB-code en GlobalG.A.P?
 E-books Richard van Hooijdonk, Marketing Monday, verkrijgbaar.
 Veel belangstelling voor Facebility app op Fruit Logistica
 Vacature Frug I Com
 Agenda

 

Frug I Com standhouder op

ZLTO open data estafette

Op 28 februari neemt Frug I Com deel aan de ZLTO open data estafette agro en food te Den Bosch. Hier wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden van open data. Wilt u meer weten over het programma; klik dan hier
Frug I Com is hier aanwezig met een stand. In deze stand is een live demo van de Facebility app. Productinformatie uit de gehele groente- en fruitketen kan met behulp van barcodes – GTINS gekoppeld met GPC – gebundeld getoond worden in de app na scanning van de code op de verpakking. Het betreft hier dezelfde barcode die bij de kassa wordt gescand. 
Voor de generieke productinformatie is gebruik gemaakt van de bestaande online groente- en fruitencyclopedie Veggipedia van GroentenFruit Bureau. Deze database is gevuld met 280 groente- en fruitproducten en ruim 600 recepten. Ook bedrijfsspecifieke informatie - gekoppeld aan een product - kan opgenomen worden. 
U bent van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen.Norbert Röhl (Edeka): 

‘De tijd is rijp voor Europese standaardisatie

in groenten en fruit’

"Het is nu tijd om te oogsten", zegt Norbert Röhl, leider van de afdeling artikeldata bij de Edeka Centrale in Hamburg tijdens de persconferentie op de Fruit Logistica" Het grote verschil tussen bedrijven als het gaat om het gebruik van GS1 standaarden moet nu gelijk getrokken worden. Wilt u meer lezen; klik dan hier.GLN nummers inzetten ter vervanging

van de KCB-code en GlobalG.A.P?

Medio 2010 zijn het KCB en Frugi Venta overeengekomen dat het KCB nummer onder voorwaarden vervangen mag worden door de GS1 GLN. Onlangs verscheen er een nieuwsbericht op de website van het KCB over het in gebruik nemen van een Global Location Number (GLN). Frug I Com gaat hier graag wat verder op in. 

Wettelijk verplichte aanduiding

De GLN kan en mag l de KCB-code of de NAW gegevens vervangen t.b.v. identificatie van de verpakker/verzender op de verpakking in de handelsfase.. Dit kan omdat de GLN een wereldwijd unieke verwijzing is naar de NAW-gegevens van de verpakker/verzender (zie ook www.gepir.org).  Het GLN nummer zorgt ervoor dat de traceerbaarheid van producten vergroot wordt doordat de plaats van herkomst heel specifiek vastgesteld kan worden. 

Global GAP aanduiding

Momenteel wordt door teeltbedrijven (die ook verpakken) vaak het GlobalG.A.P. Nummer (GGN) gebruikt om de locatie van een bedrijf aan te geven, maar de GLN biedt voor zowel de teler, verpakker, handelaar en afnemer veel meer mogelijkheden om zowel hoofvestigingen, teeltlocaties, pakstations en distributiecentra wereldwijd uniek te identificeren. Een groot voordeel van de GLN is dat dit nummer voor zowel GlobalG.A.P. (GGN) als KCB-code kan worden ingezet. Dit resulteert in minder werk voor de ondernemer. Bovendien wordt het voldoen aan de traceerbaarheidseisen m.b.t. AGF-producten wordt steeds belangrijker. De GLN heeft de structuur van een EAN-13 barcode en is om die reden ook een geschikte tool voor elektronische informatie-uitwisseling & scanning en kan bovendien de traceerbaarheid van teler tot aan consument inzichtelijk maken.

Frug I com service

Steeds meer afzetorganisaties (t.b.v. teeltbedrijven), handelsbedrijven, pakstations hebben een GLN-serie aangeschaft via de Frug I Com Stimuleringsregeling. Dit in samenwerking met GS1 Nederland. Frug I Com helpt u graag verder op weg middels de implementatie van een Global Location Number (GLN) op uw bedrijf. Heeft u vragen over de mogelijkheden van een Global Location Number voor uw bedrijf? Neemt u dan contact op met Frug I Com; steffens@frugicom.nl of 06 51 78 02 36E-books Richard van Hooijdonk,

Marketing Monday, verkrijgbaar.

Op het FIC Congres van 2012 was hij een van de sprekers gericht op Social Media en mens 3.0. Wilt u hier meer van weten; download een van de twee e-books. 
http://www.marketingmonday.nl/download/whitepaper-social-media-strategie-in-12-stappen/

http://www.marketingmonday.nl/download/e-book-efficient-ondernemen-met-social-media/ 


Veel belangstelling voor Facebility app

op Fruit Logistica

De Facebility app was prominent aanwezig op de Fruit Logistica. Middels een 2 meter hoge iphone werd er een live demonstratie gegeven. 
 
Bron foto: agf.nl 
Deze app ontsluit via barcodescanning allerhande informatie. Informatie over groente- en fruitproducten, voedingsstoffen, beschikbaarheid en recepten, maar ook herkomst wordt gemakkelijk beschikbaar voor de consument op elk willekeurig moment en locatie. 
Productinformatie uit de gehele groente- en fruitketen kan met behulp van barcodes – GTINS gekoppeld met GPC – gebundeld getoond worden in de app na scanning van de code op de verpakking. Het betreft hier dezelfde barcode die bij de kassa wordt gescand. 
Doel van de applicatie is consumenten te informeren over groenten en fruit, vertrouwen te vergroten en ten tijde van een crisis aan het stuur te zitten. Het is belangrijk voor onze sector om gezamenlijk content beschikbaar te maken voor het grote publiek. 


 
Agenda 2013

28 februari 

ZLTO open data estafette – Den Bosch

20 maart 

Greenport Holland voorjaarsconferentie
– Noordwijk 


Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:


 
Vacature
Frug I Com
 
Wegens toenemende drukte en activiteiten is Frug I Com op zoek naar een junior implementatie adviseur.

Mocht u interesse hebben, stuur dan uw brief met CV naar secretariaat@frugicom.nl

Meer informatie is te vinden op www.frugicom.nl of kijk naar de advertentie


 
Nieuwsbrief
blijven
ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

 

 © 2013 Frug I Com

 
| contact | website
Frug I Com Nieuwsbrief december 2012
 
 
 Duits/Nederlandse GTIN brochure nu ook Europees erkend
 EU-project eFoodChain?
 Frug I Com Congres groot succes
 10 december lancering 2x2 Veggipedia app
 Fruit Logistica Berlijn
 Nieuwe Solution Provider Lansa
 GTIN: GS1 Keys

 

Duits/Nederlandse GTIN brochure nu ook Europees erkend

De GTIN Allocation Rules brochure, gemaakt door GS1 Germany in samenwerking GTIN met GS1 Nederland en Frug I Com is recentelijk ook geaccepteerd door de andere GS1 organisaties binnen het Europese samenwerkingsverband GS1 in Europe. Het besluit is genomen om een Europese GTIN brochure voor de AGF uit te brengen. Dit is het eerste aansprekende resultaat vanuit het initiatief GS1 in Europe waar Frug I Com als mede-initiatiefnemer in participeert. Deze brochure zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2013 in het engels uitgebracht worden.


EU-project eFoodChain

Het Frug I Com Referentiemodel inzake processen in de AGF-keten is opgenomen als basismodel om de ketenprocessen in de Europese AGF-sector te modelleren. Binnen ons model wordt expliciet aangegeven welke GS1 Keys voor welke ketenprocessen ingezet kunnen worden. Binnen dit project is er expliciet voor gekozen om voor de sectoren granen & zuivel ook het Frug I Com Referentiemodel als uitgangspunt te nemen. Voor deze twee sectoren geldt echter dat in het berichtenverkeer niet met GS1 standaards, maar voornamelijk met open UN/CEFACT standaards gewerkt zal gaan worden.

 


Frug I Com Congres groot succes


iPhone Het 4e Frug I Com Congres, gehouden op 6 november bij The Greenery te Bleiswijk is een groot succes geworden. De grote opkomst was niet alleen getuige van een interessant programma, maar ook van de introductie van de 2x2-Veggipedia app.

Harrij Schmeitz presenteerde zijn visie op de ontwikkeling van ICT in AGF en speciaal in de kansen die dit beidt voor de sector om een op een met de consument te communiceren. Ook introduceerde hij de nieuwe mobiele applicatie ‘ 2x2- Veggipedia’. Content over groente- en fruitproducten, voedingsstoffen, beschikbaarheid en recepten worden met behulp van barcodes ontsloten via zowel I-phone als Android toestellen. Deze mobiele applicatie stelt de consument in staat om op elk gewenst moment en willekeurige locatie te beschikken over productinformatie.

Meer over de 2x2 Applicatie vindt u op de Facebility Pagina .

Nieuwe afzetconcepten, de sterke opkomst van e-commerce, hebben een grote invloed op de ontwikkeling van de distributieketen. In non-food-retail is een heftige verschuiving van “bricks” naar “clicks” zichtbaar. Ook online Food Retail wordt steeds belangrijker. Nando van Essen gaf zijn visie op de ontwikkeling van de Vers-logistiek in het perspectief van de meer en meer consument gestuurde keten. Over “fulfillmentfactories”,“direct shipments” van producent naar consument, thuisbezorgen en afhaalpunten.

Richard van Hooijdonk gaf een inspirerende Inspiratiesessie over de effecten van Nieuwe Media op een bedrijf en markt. Het toenemende gebruik van de nieuwe media en nieuwe technologie heeft een enorme invloed op de toekomstige communicatie/interactieprocessen in uw bedrijf. Richard van Hooijdonk nam de deelnemers mee in zijn visie op wat mens 3.0, nieuwe en social media voor uw bedrijf en u als manager betekenen. Bent u klaar om te acteren bij de wijzigende panelen in markt en ketens? Its time for Social Powerplay..

Wilt u een korte impressie van het FIC Congres, Klik dan hier.

 

 


10 december lancering 2x2 Veggipedia app

Wij nodigen u van harte uit voor de introductie van de nieuwe mobiele applicatie ‘2x2- Veggipedia’. Deze app ontsluit via barcodescanning allerhande informatie. Informatie over groente- en fruitproducten, voedingsstoffen, beschikbaarheid en recepten, maar ook herkomst wordt gemakkelijk beschikbaar voor de consument op elk willekeurig moment en locatie. iPhone

Productinformatie uit de gehele groente- en fruitketen kan met behulp van barcodes – GTIN’s gekoppeld met Global Product Classification codes (GPC) – gebundeld getoond worden in de app na scanning van de barcode op de verpakking. Het betreft hier dezelfde barcode die bij de kassa gescand wordt.

Voor de generieke productinformatie is gebruik gemaakt van de bestaande online groente- en fruitencyclopedie Veggipedia van GroentenFruit Bureau. Deze database is gevuld met 280 groente- en fruitproducten en ruim 600 recepten. Ook uw bedrijfsspecifieke informatie - gekoppeld aan uw product - kan opgenomen worden. We maken met elkaar de keten transparant voor de consument, waarbij ‘Weten is Eten’ voorop staat. Doel van de applicatie is consumenten te informeren over groenten en fruit, vertrouwen te vergroten en ten tijde van een crisis aan het stuur te zitten. Het is belangrijk voor onze sector om gezamenlijk content beschikbaar te maken voor het grote publiek.


Programma
15.00 uur Ontvangst met kopje koffie/thee
15.30 uur Opening door Gert Mulder (FrugiVenta) - dagvoorzitter
15.50 uur Consumer interaction; Hype of toekomst? – Harrij Schmeitz
16.30 uur Paneldiscussie o.l.v. Harrij Schmeitz
17.00 uur Afsluiting met borrel

Wilt u deze middag bijwonen, kijk dan op www.facebility.nl


Fruit Logistica Berlijn iPhone

Ook dit jaar zal Frug I Com deelnemen aan de Fruit Logistica te Berlijn. Van 6 tot en met 8 februari kleurt hal 3.2 weer oranje door het Holland Fresh Group paviljoen.
Ook de twitter is dit jaar weer actief; laat ons alles weten rondom de Fruit Logistica. #NLFRLOG

Nieuwe Solution Provider Lansa

Lansa te Amsterdam heten wij van harte welkom als officiële deelnemer aan het Solution Provider Programma van Frug I Com.
LANSA is een solution provider van GS1 Nederland met uitgebreide ervaring in de AGF sector en Global Data Synchronisatie Network (GDSN) projecten. Aan de data synchronisatie tussen leveranciers en retailers worden steeds strengere eisen gesteld, met als doel de kwaliteit van artikeldata sterk te verbeteren. LANSA’s Data Sync Direct (DSD) is wereldwijd één van de populairste GDSN software oplossingen. DSD is beschikbaar voor leveranciers & retailers, het biedt Product Informatie Management (PIM) met geautomatiseerde koppelingen naar data bronnen zoals gedefinieerd in één of meerdere bestaande MDM en/of ERP back office systemen. In DSD is het mogelijk ontbrekende informatie over een artikel, zoals verplichte attributen aanvullend te definiëren. DSD zorgt voor de volledige data synchronisatie naar de datapools: GS1 DAS, 1SYNC of SA2 WorldSync. Alle validatie regels van GDSN worden gevalideerd in DSD, zo kan een substantiële bijdrage worden geleverd aan het initiatief van GS1 om de data kwaliteit te verbeteren. LANSA heeft zich aangesloten bij Frug I Com om samen te kunnen werken in het aanbieden van goede oplossingen voor de AGF sector.

Voor meer informatie, bezoek onze website:

www.lansa.com/gdsn


GS1 Keys

GTIN: Global Trade Item Number.
Zoals de naam aangeeft helpt de GTIN bij het automatiseren van het handelsproces – inkoop en verkoop. GTINs worden daarom toegekend aan artikelen (product of dienst) dat geprijsd, besteld of gefactureerd kunnen worden op enig punt in de keten. De GTIN wordt daarbij gebruikt als referentie aan voorgedefinieerde informatie over het artikel. Groot voordeel is dat de voorgedefinieerde informatie kan worden gekoppeld ongeacht of de GTIN gelezen wordt als GS1 Barcode, in een GS1 eCom bericht of via het GS1 Global Data Synchronisation Network.

GLN: Global Location Number.
De GLN is de GS1 identificatie voor locaties. De GLN kan worden gebruikt ter identificatie van zowel fysieke locaties als wettelijke entiteiten, wanneer de behoefte bestaat te refereren aan voorgedefinieerde informatie om zo de communicatie in de keten verder te stroomlijnen. Global Location Numbers zijn een voorwaarde voor het gebruik van GS1 eCom berichten en het Global Data Synchronisation Network.

GPC: Global Product Classification.
Wereldwijde productklassificatie voor producten.

 
Agenda 2012

 

10 december lancering 2x2 Veggipedia app - Zoetermeer 

Wij nodigen u van harte uit voor de introductie van de nieuwe mobiele applicatie ‘2x2- Veggipedia’. Deze app ontsluit via barcodescanning allerhande informatie. Informatie over groente- en fruitproducten, voedingsstoffen, beschikbaarheid en recepten, maar ook herkomst wordt gemakkelijk beschikbaar voor de consument op elk willekeurig moment en locatie.

13 december Obst en Gemüse - Köln 

Op 13 december komt de Duits/Nederlandse Expertengruppe Obst & Gemüse o.l.v. GS1 Germany bij elkaar voor een werksessie. Momenteel wordt gewerkt aan een uitgebreide handleiding over rollen van actoren in relatie tot het gebruik van Global Location Numbers (GLN) in de AGF-keten binnen Europa. Het gebruik van eigen GLN’s door telers, verpakkers, afzetorganisaties, handel en logistieke dienstverleners wordt gestimuleerd om hiermee unieke (adres)locaties uniform aan te duiden. De GLN is daarmee de unieke ID om een locatie aan te duiden. Voor meer informatie neemt u contact op met de Support Desk van Frug I Com.

22 januari GTIN Allocation Rules update - Zoetermeer 

Op 22 januari 2013 zal Frug I Com een bijeenkomst organiseren om u te informeren over ontwikkelingen binnen de branche. In deze bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de GTIN Allocation Rules. Deze brochure is al ontwikkeld. De brochure gaat in op de criteria die van essentieel belang zijn voor het aanmaken van een nieuw artikelnummer. Wat betekent dit voor u; en vooral wat kunt u ermee. Laat u informeren. Blokkeer deze dag vast in uw agenda. Aanmelden via de website volgt.

6-7-8 februari Fruit Logistica - Berlijn

Van 6 tot en met 8 februari staat Berlijn op de agenda. De beurs Fruit Logistica wordt gehouden in Messe Berlin. Ook deze editie is Frug I Com te vinden in een gezamenlijke stand op het Holland Fresh Group paviljoen van HBAG Groenten & Fruit.


Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:


 
Nieuwsbrief
blijven
ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

 

 © 2012 Frug I Com
 
 
| contact | website
Frug I Com Nieuwsbrief oktober 2012
 
 
 FIC Congres CHANGING WINDOWS
 Eigen GLN nodig voor uw klant?
 Internationale werksessie groot succes
 Grote opkomst tijdens informatiesessie over CLIENT Export
 Solution Providers meeting 18 oktober
 Nieuwe Solution Providers
 Tuinbouw Digitaal Community Meeting 23 oktober
 Datakwaliteit informatiesessie op 24 oktober
 Vacature Frug I Com
 Agenda

 

FIC Congres CHANGING WINDOWS

Consument gestuurde ketens
Gedurende de recente EHEC-crisis hebben wij als  Groenten en Fruit - keten ervaren wat de kracht is van de nieuwe media en het toenemende gebruik van internet, smartphones en tablets. De ontwikkeling  van verschuivende panelen  van onze target markt heeft echter veel meer invloed. Het biedt bovendien volop kansen voor nieuwe afzetkanalen, nieuwe distributieconcepten, out-of-the-box consumentenmarketing. Tevens heeft het ook een effect op uw organisatie & logistiek. Tijdens dit 4e Frug I Com Congres nemen we u mee in de veranderende markt &  keten gebaseerd op het toenemende gebruik van ICT door zowel consumenten als  klanten. Meld u nu alvast aan op www.frugicom.nl ! 

Aanmelden via http://www.frugicom.nl/Events/FICCongres2012.aspx


Eigen GLN nodig voor uw klant?

Steeds meer handelsbedrijven, pakstations en teeltbedrijven krijgen van hun klanten het verzoek om een Global Location Number (GLN) te vermelden op hun handelseenheid. De Support Desk van Frug I Com kan u adviseren welk abonnement u daarvoor het beste kunt afsluiten. Teeltbedrijven kunnen een GLN ook gebruiken voor hun GlobalGAP-certificering. Het zogenaamde GGN-nummer wordt dan identiek aan uw eigen GLN. U kunt als bedrijf in AGF-sector gebruik maken van de Stimuleringsregeling die GS1 Nederland met Frug I Com heeft afgesloten. Voor eventuele vragen mail naar info@frugicom.nl 

 


Internationale werksessie groot succes

Van 26 t/m 28 september was Venlo niet alleen het decor van de Floriade, maar ook van een grote internationale werksessie bij gastheer ZON Fruit & Vegetables gericht op Fresh Produce. Betrokkenen van over de hele wereld waren aanwezig om de vergaderingen en workshops van alle internationale projecten en initiatieven bij te wonen. IFPS en Frug I Com zijn beide zeer content met  de uitkomsten van deze bijeenkomst. Dit nodigt zeker uit tot meer. 

 

 


Grote opkomst tijdens leerzame
informatiesessie over CLIENT Export

De bekendmaking van het verplichtstellen van CLIENT Export was voor Frugi Venta en Frug I Com aanleiding voor een informatiesessie voor de AGF-keten. Velen hebben aan dit verzoek gehoor gegeven. Een volledig bezette zaal was getuige van de presentaties over CLIENT Export en de ervaringen van handelsbedrijf HISPA F&V (onderdeel van Staay Food Group). De presentaties zijn beschikbaar op de website van Frug I Com.


Solutions Providers meeting 18 oktober

18 oktober vindt weer de jaarlijkse Solution Providers meeting plaats. Naast een update van Frug I Com zal er gesproken worden over de sector, mogelijkheden en kansen. Wij hopen alle Solution Providers van Frug I Com welkom te heten. 


Nieuwe Solution Providers

Recentelijk hebben zich twee nieuwe Solution Providers bij Frug I Com aangesloten (eis: hebben ze alles getekend?). Het betreffen:
Tuinbouw Digitaal Community Meeting
23 oktober

Tuinbouw Digitaal (TD) organiseert regelmatig Community Meetings voor stakeholders in digitalisering van de Nederlandse Tuinbouwketen. Dit biedt ICT-beleidsmakers, ICT-ontwikkelaars en andere betrokkenen de gelegenheid om kennis over nieuwe ontwikkelingen en projecten te delen en zodoende van elkaar te leren. Op 23 oktober wordt door Tuinbouw Digitaal wederom een Community Meeting georganiseerd met als thema ‘De innovatieve en virtuele Supply Chain’.  
Aanmelden kan door hier te klikken


Datakwaliteit informatiesessie op
24 oktober

Op 30 augustus zal er een datakwaliteit informatiesessie worden georganiseerd bij LogiXperience in Venlo. Gerard Lamers zal hier namens Frug I Com een presentatie verzorgen. Meer informatie volgt op de site. 


Agenda:

13 t/m 16 november Beurs LOGISTICA en
Beurs ICT & Logistiek in de Jaarbeurs
te Utrecht

Dit jaar vindt de beurs ICT & Logistiek gelijktijdig plaats met de 3 jaarlijkse logistieke vakbeurs LOGISTICA. ICT & Logistiek is een vakbeurs voor ICT toepassingen en -diensten in de logistieke keten.

Vereniging AIM Nederland - de belangenorganisatie van de Nederlandse fabrikanten en leveranciers van producten, systemen en diensten voor automatische identificatie en mobility - zal wederom met een bedrijvencollectief aan de beurs ICT & Logistiek deelnemen. Tevens zullen AIDC-tours worden georganiseerd.  Tijdens elke tour zal, na een korte introductie over automatische identificatie, een aantal geselecteerde bedrijven worden bezocht die u, geheel vrijblijvend, informeren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van automatische identificatie (barcode, 2D code, RFID, voice, etikettering, diverse registratiemogelijkheden met bekabelde en draadloze scanners en mobiele terminals, etc…). Daarnaast zal worden ingegaan op interessante toepassingen op het gebied van tracking & tracing, warehouse management/voorraad-beheer en asset management. 

AIM Nederland is daarnaast, samen met VNU Exhibitons, ook betrokken bij de uitvoering van de WMS- en TMS tours. Voor deelname voor zowel de AIDC- als de WMS- en TMS tours kunt u zich aanmelden via deze website (ICT&Logistiek 2012). Het aantal deelnemers per tour is beperkt tot max. 20 personen. Meld u dus tijdig aan.
U kunt het AIM Nederland collectief vinden in Hal 10 / Stand A034. Frug I Com is op deze beurs niet met een stand aanwezig, maar werkt bij beurzen vaak samen met AIM Nederland. 


 
Agenda 2012

 

8 t/m 12 oktober GS1 GSMP Autum Event te Dublin (Ierland) 

Deelname aan verschillende werkgroepen,  waaronder GS1 Global Fresh Foods Industry Group , Transport & Logistics Workshop, Global Product Classification for Fruit & Vegetables en overigen. Dit alles met als doel te  werken aan de verdere ontwikkeling van de internationale standaards ten behoeve van de AGF-sector. 

18 oktober Frug I Com Solution Providers Meeting bij het PT te Zoetermeer 

Interactie tussen Solution Providers en Frug I Com over huidige ontwikkelingen.

23 oktober Tuinbouw Digitaal Community Meeting bij LogiXperience (EVO) te Venlo 

Community Meeting georganiseerd door Tuinbouw Digitaal met als thema ‘De innovatieve en virtuele supply chain’.

24 oktober Datakwaliteit informatiesessie bij LogiXperience (EVO) te Venlo

Presentatie door Gerard Lamers over datakwaliteit.

24 oktober ICTDelta Congres 2012 bij het WTC te Rotterdam 

Presentatie en workshop door Harrij Schmeitz met als thema GROEI DOOR ICT: De waardeketen aan het stuur.

6 november FIC Congres bij The Greenery te Bleiswijk 

Thema Changing Windows; consument gestuurde ketens. Meld u aan!

13 t/m 16 november Beurs LOGISTICA en Beurs ICT & Logistiek in de Jaarbeurs te Utrecht 

Dit jaar vindt de beurs ICT & Logistiek gelijktijdig plaats met de 3 jaarlijkse logistieke vakbeurs LOGISTICA. ICT & Logistiek is een vakbeurs voor ICT toepassingen en -diensten in de logistieke keten. Zie verder artikel linksonderaan.


Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:


 
Vacature
Frug I Com
 
Wegens toenemende drukte en activiteiten is Frug I Com op zoek naar een junior implementatie adviseur.

Mocht u interesse hebben, stuur dan uw brief met CV naar secretariaat@frugicom.nl

Meer informatie is te vinden op www.frugicom.nl of kijk naar de advertentie


 
Nieuwsbrief
blijven
ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

 

 © 2012 Frug I Com
 
 
| contact | website
Frug I Com Nieuwsbrief special - Datakwaliteit en CLIENT Export
 
 
 Themasessie verslogistiek en datakwaliteit – 30 augustus Venlo
 CLIENT Export verplicht per 1 februari 2013
 Vacature Frug I Com
 Agenda 2012
 

Themasessie verslogistiek en datakwaliteit – 30 augustus Venlo

De Nederlandse Foodretail zet in 2012 zwaar in op 100% Datakwaliteit, papierloze informatie voorziening en het optimaliseren van de goederenontvangst processen; het streven is dat eind 2013 in de levensmiddelensector één werkwijze te hanteren.

Leveranciers zullen sector breed worden benaderd om hiervan samen een succes te maken.
In de tweede helft van 2012 zullen ook leveranciers uit de AGF sector hierbij meer betrokken gaan worden.
Frug I Com  organiseert voor de AGF bedrijven workshops en informatiesessies over deze thema’s.
Doel is dat AGF bedrijven weten welke activiteiten en initiatieven ze kunnen ontwikkelen om optimaal voorbereid te zijn en dit samen met de retail organisaties  te realiseren.

30 augustus wordt daartoe een eerste sessie georganiseerd. Frug I Com heeft er dit keer voor gekozen om de workshop over Datakwaliteit voor de AGF-sector te combineren met een bezoek aan het innovatieve LogiXperience te Venlo. Deze bijeenkomst is niet alleen voor bedrijven uit de Regio Zuidoost Nederland, maar ook voor bedrijven uit de rest van Nederland absoluut de moeite van het vroege opstaan waard.  

Samen met LogiXperience wordt in Venlo een bijeenkomst georganiseerd waar naast Datakwaliteit ook andere onderwerpen aan de orde komen. Er is een gevarieerd programma opgesteld waardoor op zeer pragmatische wijze inzicht wordt verkregen in nieuwe mogelijkheden om een hoger rendement uit uw (vers)keten te halen. Gedurende de inspirerende sessie is er ruime gelegenheid om met vakgenoten van kennis en gedachten te wisselen en zijn hiervoor een aantal praktijkdemonstraties ingericht.

Aanmelden via www.logixperience.com

Onderwerp         Verslogistiek en datakwaliteit, doel of middel voor de versketen?
                            Dagvoorzitter is de heer Gerard Lamers, projectmanager bij Frug I Com 

Workshop 1 Datakwaliteit, wellicht de belangrijkste pijler voor ketenoptimalisatie!
Workshop 2 Food safety en Returnable Transport Items, waar moet ik op letten?
Workshop 3 Ketenoptimalisatie met een “Control Tower”, iets voor ons? Bundelingsopportuniteiten in de food & fresh keten worden geïllustreerd met inspirerende cases
Workshop 4

Interactieve demonstratie van een geoptimaliseerd crossdocking proces

 

Data Donderdag 30 augustus of woensdag 24 oktober 2012
Tijdstip ontvangst 8.30 uur
Aanvang sessie 9.00 uur
Afsluiting met hapje 12.00 uur
Einde sessie 13.00 uur
  U kunt de sessie combineren met een bezoek aan de Floriade op eigen gelegenheid.
Kosten Deelname is gratis
Doelgroep (Midden)management op het snijvlak van logistiek, commercie en (product)kwaliteit 
Doelstelling Kennis maken met toonaangevende lopende projecten op het gebied van food safety, ketenoptimalisatie, toegevoegde waarde van het product en vermindering van administratieve lasten in versketens. Inspiratie opdoen door (praktijk)demonstraties en inzicht krijgen van verbeterkansen met datakwaliteit.
Kennis verrijken en netwerken met vakgenoten in een inspirerende omgeving.
Locatie Logistiek Facilitair Centrum gelegen aan Noorderpoort 57, 5916 PJ Venlo
Industrieterrein 1583

      


CLIENT Export verplicht vanaf 1 februari 2013 – informatiesessie door Frug I Com

CLIENT Export wordt vanaf 1 februari 2013 de standaardwerkwijze voor de groenten en fruit sector bij aanvragen exportdocumenten/inspecties voor export naar Derde landen (buiten EU). 

Vanaf 14 februari 2011 is het voor exporteurs van groenten en fruit mogelijk om via het programma CLIENT Export, een initiatief van de NVWA, inspecties en exportdocumenten aan te vragen. Naast CLIENT Export is het mogelijk om via de fax de aanvragen in te dienen.

De ervaringen met het programma CLIENT Export zijn inmiddels zo positief, dat het KCB, in samenspraak met Frugi Venta heeft besloten vanaf 1 februari 2013 CLIENT Export in de groenten en fruit sector als de standaardwerkwijze te hanteren. Dit betekent dat het KCB vanaf deze datum CLIENT Export gaat gebruiken voor het afhandelen van alle inspectie- / certificaataanvragen van groenten, fruit en consumptieaardappelen bij export.  Bron: KCB, persbericht 18 juni 2012.

CLIENT Export informatiesessie

Wegens het verplicht stellen van CLIENT Export per 1 februari 2013 organiseert Frug I Com in samenwerking met Frugi Venta een CLIENT Export informatiesessie. Deze informatiesessie zal op donderdag 6 september in de namiddag plaatsvinden. Inschrijven kan via de website.  
Agenda 2012

FIC 30 augustus Datakwaliteitsessie

Lees meer...

6 september informatiesessie CLIENT Export

Lees meer... 

17 t/m 21 september UN/CEFACT Forum Vienna, Austria

Van 17 t/m 21 september zal er in Wenen het UN/CEFACT forum plaatsvinden. Een van de projecten die hier behandeld zullen worden is het EU project eFood Chain.

23 oktober Tuinbouw Digitaal Community Meeting Venlo

Op 23 oktober zal de Tuinbouw Digitaal Community Meeting plaatsvinden bij LogiXperience te Venlo. Bijzonder aan deze meeting is dat u bij LogiXperience interactieve demonstraties en testruimtes zult aantreffen. Het programma wordt nog bekend gemaakt, maar houdt u deze datum alvast vrij in de agenda.

6 november FIC Congres op Greenery locatie Bleiswijk

Op 6 november zal het FIC Congres weer plaatsvinden te Bleiswijk. Thema dit jaar is ‘Toegevoegde waarde door digitalisering’. De aanmeldingen zullen binnenkort van start gaan. 

 


Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:


 
Vacature
Frug I Com
 
Wegens toenemende drukte en activiteiten is Frug I Com op zoek naar een junior implementatie adviseur.

Mocht u interesse hebben, stuur dan uw brief met CV naar secretariaat@frugicom.nl

Meer informatie is te vinden op www.frugicom.nl of kijk naar de advertentie


 
Nieuwsbrief
blijven
ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

 

 © 2012 Frug I Com

 
 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief juli 2012
 
 Tuinbouw Digitaal internationaal op de kaart
 Datakwaliteit informatiesessie op 30 augustus
 CLIENT Export verplicht vanaf 1 februari 2013
 CLIENT Export informatiesessie
 Frug I Com bron van onderzoek Vrije universiteit Amsterdam
 Foodretail zet zwaar in op 100% Datakwaliteit en papierloze informatievoorziening
 Vacature Frug I Com
 Agenda 2012
 

Tuinbouw Digitaal internationaal op de kaart

De Nederlandse tuinbouw heeft zich op het gebied van digitalisering en standaardisatie stevig neergezet tijdens Smart Agrimatics in Parijs. Tuinbouw Digitaal organiseerde tijdens deze internationale conferentie over digitalisering in de land- en tuinbouw, die op 13 en 14 juni plaatsvond in Parijs, de deelsessie 'Smart Horticulture'. 

In deze sessie werd ingegaan op precisie tuinbouw en informatie-uitwisseling in tuinbouwketens. De deelnemers aan de sessie, voornamelijk afkomstig uit onderzoek en bedrijfsleven in Duitsland en Frankrijk, waren bijzonder geïnteresseerd in de inspanningen die in de Nederlandse tuinbouw worden gedaan op het gebied van ICT en standaardisatie.

Voor de Nederlandse tuinbouw is het belangrijk om een bepalende rol te spelen bij de ontwikkeling van internationale informatie-standaarden. Daarmee wordt voorkómen dat Nederlandse bedrijven bij de digitale informatie-uitwisseling achter de feiten aan gaan lopen. Dit werd onderstreept door Bruno Prépin van Agro EDI Europe: “Een groot aantal MKB-bedrijven dreigt de aansluiting te gaan missen bij de wereldwijd gevestigde digitale waardeketens.” Jacco Vooijs (FresQ / DPA) liet met zijn presentatie over het teeltbericht zien dat de Nederlandse afzetorganisatie zich terdege bewust is van het belang van standaardisatie bij digitale informatie-uitwisseling: “De hele tuinbouwketen is betrokken bij de ontwikkeling van informatiestandaarden.” 

Daarnaast werd door Ben Ensink ingegaan op de ontwikkeling van Global Product Classification (GPC) voor bloemen en planten en werd door Johan den Engelse stil gestaan bij de nieuwe release van GPC voor verse AGF-producten. Bovendien werd de stand van technologie behandeld door professor Baerdemaeker van KU Leuven en Erik Pekkeriet van Wageningen UR. Tenslotte werd de ISA-95 industriestandaard die binnen het project Plantform wordt ingezet door de heren Post en Veenker uit de doeken gedaan. Het doel van Plantform is om met behulp van deze standaard ERP-systemen te verbinden met bestaande productie en logistieke systemen (MES-systemen) in de glastuinbouw, zoals transport, treatment, camera sorteren en orderafhandeling. Deze standaard uit de processingindustrie heeft wereldwijd inmiddels 30.000 gebruikers en wordt steeds meer geadopteerd door grotere bedrijven, zoals Siemens.

Alle presentaties en een korte samenvatting zijn beschikbaar via de website van Frug I Com en Tuinbouw Digitaal. Voor meer informatie;  www.frugicom.nlDatakwaliteit informatiesessie op
30 augustus 

On Op 30 augustus zal er een datakwaliteit informatiesessie worden georganiseerd bij LogiXperience in Venlo. Gerard Lamers zal hier namens Frug I Com een presentatie verzorgen. Meer informatie volgt op de site.


CLIENT Export verplicht vanaf 1 februari 2013

De CLIENT Export wordt vanaf 1 februari 2013 de standaardwerkwijze voor de groenten en fruit sector bij aanvragen exportdocumenten/inspecties voor export naar Derde landen (buiten EU).

Vanaf 14 februari 2011 is het voor exporteurs van groenten en fruit mogelijk om via het programma CLIENT Export, een initiatief van de NVWA, inspecties en exportdocumenten aan te vragen. Naast CLIENT Export is het mogelijk om via de fax de aanvragen in te dienen.

De ervaringen met het programma CLIENT Export zijn inmiddels zo positief, dat het KCB, in samenspraak met Frugi Venta heeft besloten vanaf 1 februari 2013 CLIENT Export in de groenten en fruit sector als de standaardwerkwijze te hanteren. Dit betekent dat het KCB vanaf deze datum CLIENT Export gaat gebruiken voor het afhandelen van alle inspectie- / certificaataanvragen van groenten, fruit en consumptieaardappelen bij export.  Bron: KCB, persbericht 18 juni 2012.


CLIENT Export informatiesessie

Wegens het verplicht stellen van CLIENT Export per 1 februari 2013 organiseert Frug I Com in samenwerking met Frugi Venta een CLIENT Export informatiesessie. Deze informatiesessie zal op donderdag 6 september in de namiddag plaatsvinden. Inschrijven kan via de website


Frug I Com bron van onderzoek Vrije universiteit Amsterdam

- Adoption of vertical industry specific B2B standards-

"Dit onderzoek is gericht op het verkennen en verduidelijken van de factoren waardoor een bedrijf wordt gemotiveerd in de verticale kolom gebruik te gaan maken van specifieke B2B standaards, zoals door FIC wordt aanbevolen. 

Opmerkelijk is dat bedrijven – met verschillende marktposities en eigen bedrijfsbelangen – deze standaards toch toepassen ondanks de schijn dat het werken met standaards hun autonomie en relatie met de handelspartners zou kunnen verzwakken. Dit onderzoek zal nader ingaan op die motiverende factoren en deze systematisch en wetenschappelijk onderbouwen binnen een theoretisch kader."

Rajoy Jose zal dit onderzoek gedurende 3 maanden uitvoeren.


Foodretail zet zwaar in op 100% Datakwaliteit en papierloze informatievoorziening

In 2011 is de Nederlandse retail gestart met het op orde laten brengen van de kwaliteit van de gegevens in GS1 DAS (centrale artikelbestand waar de masterdata van een artikel wordt geregistreerd). Bepaald is dat in eerste instantie de 17 meest proces verstorende kenmerken op orde moeten zijn; van leveranciers wordt verwacht dat in GS1 DAS deze gegevens juist zijn vermeld. 

De Duitse retailers werken momenteel – in samenwerking met leveranciers uit Duitsland en Nederland – aan het verbeteren en uitbreiden van de database met de artikelgegevens.

De regels voor het aanmaken van een (nieuwe) GTIN worden verduidelijkt en verder aangescherpt. In de nabije toekomst  zal door de Duitse retail de standaard voor classificatie in het pre-order en orderproces worden gebruikt . De standaard voor classificatie is GS1 GPC (Global Product Classification) – inmiddels een verplicht veld in het artikelbestand GS1 DAS.

Meer informatie over dit onderwerp volgt op de website. Daarnaast zult u in de volgende nieuwsbrief volledig over dit onderwerp worden geïnformeerd. 

 
 
Agenda 2012

30 augustus:

Datakwaliteit sessie LogiXperience Venlo
Lees meer... 

 

7 september:

CLIENT Export informatiesessie Zoetermeer 
Lees meer...

 

6 november:

FIC Congres

 

                                      


Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

        


 
Vacature
Frug I Com
 

Wegens toenemende drukte en activiteiten is Frug I Com op zoek naar een junior implementatie adviseur.

Mocht u interesse hebben, stuur dan uw brief met CV naar secretariaat@frugicom.nl

Meer informatie is te vinden op www.frugicom.nl of kijk naar de advertentie

 


 
Nieuwsbrief
blijven
ontvangen?


Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen


• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.

 
 

 © 2012 Frug I Com

 

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief augustus 2011
 
 Betrouwbaar door kwaliteit    

 Actuele status Global Product Classification Fruit & Vegetables
 Release 3 Global Product Classification Fruit & Vegetables
 GPC-code GS1-DAS  & GS1 Datachecker
 Horti Fair

 Bestuur IFPS gaat internationaal

 Retail wil leverings- en ontvangstprocessen verbeteren
 

Betrouwbaar door kwaliteit                                          De retail wil - met tussenstappen – eind 2012 100% datakwaliteit van het product in GS1 DAS (het centrale artikel bestand van GS1Nederland). De retail wil eind 2012 ook de uitwisseling van de productinformatie volledig papierloos maken. Waarom wil de retail dit? Wat is het uiteindelijke resultaat van betrouwbare productinformatie? Correct bestellen en leveren is maar een deel van het resultaat; het draagt ook bij aan het voorkomen van problemen bij in- en opslag. Het ondersteunt goede uitvoering van schappenplannen en het zorgt dat de informatie aan de kassa –en dus voor de consument – betrouwbaar is.                        

Zorgen voor betrouwbare productinformatie verdient dus prioriteit; het raakt alle partijen in de keten. Door correcte informatie zo vroeg mogelijk in de keten te borgen en aan de partners beschikbaar te stellen, wordt zeker gesteld dat dubbele handelingen zo veel mogelijk wordt voorkomen er zo min mogelijk fouten worden gemaakt. In de onderhandelingen met de zakelijke partners is de kwaliteit van productinformatie net zo belangrijk geworden als de kwaliteit van het product; iedere ondernemer (teler, afzetorganisatie, handel, etc.) heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.Frug I Com kan u hierbij helpen en besteedt hieraan aandacht door het organiseren van centrale informatiesessies en individuele presentaties en ondersteuning. Houd hiervoor onze website in de gaten.                           


Actuele status Global Product Classification Fruit & Vegetables
                       

Release 2 Global Product Classification Fruit & Vegetables                    

Sinds 25 juni 2011 is de publicatie van december 2010 (Release 2 GPC F&V) inzake Global Product Classification Fruit & Vegetables operationeel binnen de internationale GS1 datapool 1SYNC. Deze datapool communiceert onder meer met de Nederlandse datapool GS1 DAS. Voor AGF-handelsbedrijven met een abonnement op GS1-DAS (voor het vastleggen van hun artikelstamgegevens voor informatie-uitwisseling met de internationale retail) betekent dit dat de nieuwe GPC-codes beschikbaar zijn in de drill down structuur van software-applicatie GS1-DAS.

In totaal zijn 214 zogenaamde bouwstenen (zgn. Bricks) vastgelegd, waaronder 89 voor fruit en 157 voor groenten. De Bricks zijn sterk gerelateerd aan de Latijnse botanische namen. Indien de botanische naam afwijkt, is een nieuwe Brick van toepassing. Daarnaast wordt om commerciële redenen onderscheid tussen producten gemaakt; daarvoor waren ook nieuwe Bricks nodig. Het totaal aantal Bricks is gestegen van 214 naar 246. Hiermee kan op dit moment het overgrote deel van het assortiment aan AGF-producten geclassificeerd worden.

 

Release 3 Global Product Classification Fruit & Vegetables
 
Afgelopen juli heeft Frug I Com namens de Duits/Nederlandse GPC Expertengruppe Obst & Gemüse een Change Request ingediend bij GS1 Global Office. In dit Change Request worden onder andere het aantal Bricks voor de productgroep paddenstoelen verder uitgebreid. Doel hiervan is om een volgende stap te zetten in het completeren van de GPC-codes voor alle groenten en fruit. Vanuit Nederland hebben, onder de vlag van Frug I Com, afzetorganisatie The Greenery en handelsbedrijf Frankort & Koning een substantiële bijdrage geleverd aan deze uitbreiding. Tevens heeft GS1 Nederland haar expertise ingebracht.

De komende maanden wordt dit Change Request behandeld en normaliter volgt publicatie in december 2011. Het duurt meestal vijf tot zes maanden alvorens deze wijzigingen consistent doorgevoerd zijn in de wereldwijde datapool 1SYNC. Dit houdt in dat de publicatie van december 2011 omstreeks juni 2012 beschikbaar komt in de Nederlandse datapool GS1-DAS. Bedrijven met een abonnement kunnen naar verwachting vanaf juni 2012 gebruik maken van deze nieuwe codes binnen GS1-DAS. In 2012 zullen Duitse retailers de GPC-codes onder meer in gaan zetten binnen het EDI-berichtenverkeer. De bestaande Duitse Standard- Warenklassifikation zal na een overgangstermijn van twee jaar in 2014 volledig vervangen worden door GPC.    

                       


GPC-code GS1-DAS  & GS1 Datachecker

De GPC-code is binnen datapool GS1 DAS een verplicht veld. Dit is van belang bij het aanmaken van een nieuw uniek artikelnummer en om bestaande artikelen up to date te houden. Elk artikelnummer oftewel Global Trade Item Number  (GTIN) valt slechts onder 1 Brick. Het is voor accountmanagers van afzetorganisaties en handelsbedrijven van belang om te weten dat het  ontbreken van de GPC-code bij een artikelnummer aangemerkt wordt als een datafout. Een dergelijke omissie wordt middels de GS1 Datachecker periodiek gerapporteerd aan Category Managers van AGF- producten binnen de Nederlandse retail. Om als leverancier van AGF-producten bij de retail goed te scoren op datakwaliteit is het zaak om ook het onderdeel GPC-codes binnen GS1-DAS op orde te krijgen.

                       


Horti Fair

Internationaal meetingpoint en informatiecentrum gericht op optimalisatie van de Supply Chain van bloemen, planten, groente & fruit en bloembollen.

Op de Horti Fair 2011 organiseert Tuinbouw Digitaal het eerste House of Supply Chain (HoS). Tuinbouw Digitaal is het samenwerkingsverband tussen standaardisatieorganisaties binnen de tuinbouw, gericht op internationale optimalisatie van de tuinbouwketen. De focus is gericht op informatie, informatietechnologie en standaardisatie.

Het HoS is een meetingpoint én informatiecentrum voor alle partners in de keten. Er zijn diverse stands met leveranciers van ketenoplossingen. In het TD Solutions Theater geven solution providers de gehele dag presentaties over de nieuwste innovaties. In het Supply Chain Demo Theater worden de nieuwste IT-Solutions gepresenteerd.

De AutoID tour voert u langs alle activiteiten op de stands. Leden van AIM Nederland presenteren de laatste ontwikkelingen op het gebied van scanning en Auto Identificatie binnen de tuinbouw. Gedurende deze tour krijgt u inzicht in de mogelijkheden uw businessprocessen en Supply Chain te optimaliseren en middels state-of-art (informatie) technologie de operationele kosten te besparen.                       Naast deze activiteiten zal er gedurende de Horti Fair het First Global Digital Greenport Forum worden georganiseerd. Hier worden de laatste internationale ontwikkelingen binnen de informatietechnologie en standaardisatie gepresenteerd.


Bestuur IFPS gaat internationaal

Onlangs is het bestuur van the International Federation of Produce Standards (IFPS) voor een bestuursvergadering en het Fresh Congres een week in Nederland geweest. Een uitgelezen kans om de AGF keten in Nederland nader te aanschouwen. Een aantal prominente bedrijven werden bezocht om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en de innovaties binnen Nederland.

Tevens was er een bestuursvergadering waarin de nieuwe voorzitter zou worden benoemd. Tom Stenzel (United Fresh) neemt het stokje over van Hans Maurer. Harrij Schmeitz (Frug I Com) is benoemd tot vice voorzitter en neemt daarmee het stokje over van Oddmund Ostebo.

De eerst volgende bestuursvergadering is in oktober tijdens de PMA in Atlanta. Echter, in september zal IFPS haar First Regional Meeting houden in Hong Kong tijdens de Fruit Logistica Asia. Tom Stenzel zal hier IFPS introduceren, waarna Tom den Hertog, voorzitter Frug I Com een presentatie zal geven over het belang van het gebruik van standaards in de keten. Gaat u naar de Fruit Logistica; meldt u dan aan door een mail te sturen naar secretariaat@frugicom.nl

                                               


Retail wil leverings- en ontvangstprocessen verbeteren
 
De retail wil door gebruik te maken van SSCC, GS1-label en het GS1 Verzendbericht haar leveringen en ontvangstprocessen verbeteren. Begrippen als “Speed Docking” of “Fast Lane” zijn inmiddeln gemeengoed voor een snellere afhandeling. Retailers als o.a. AH, C1000, Metro en Plus Retail hebben concrete plannen voor het inzetten en gebruiken van het GS1-label en het GS1 Verzendbericht bij hun ontvangstprocessen. Eind 2011 willen AH en C1000 dat alle leveranciers bij leveringen op deze manier het leverings- en ontvangstproces ondersteunen. De voordelen voor de partijen in de keten zijn het versnellen van het leverings- en ontvangstproces; verkorten van wachttijden van chauffeurs; efficiëntere werkwijze; ketenbrede tracking en tracing en minder handelingen en reductie van de kosten. C1000 stelt dat leveranciers die hieraan niet voldoen, de status van preferred supplier zullen verliezen.

                       

 
Overig nieuws
 

FIC Support Desk

Indien er vragen zijn over het opvoeren van de juiste GPC-codes in GS1 DAS of vergelijkbare vragen kun je contact opnemen met onze Support Desk. Ook is de complete GPC publicatie van december 2011 per e-mail opvraagbaar via ons secretariaat secretariaat@frugicom.nl

Frug I Com the movie

De afgelopen maanden is Frug I Com bezig geweest om de meest voorkomende ontwikkelingen op het gebied van digitale informatievoorziening en ketensamenwerking in beeld te brengen en hiervoor duidelijke instructiefilmpjes te maken. Onderwerpen die behandeld worden zijn een introductie in de standaardisatie, category management, tracking & tracing en Supply Chain Management. Deze zijn te vinden op http://www.youtube.com/watch?v=FcOk9HJAHkE.                       Optimaliseren van de keten met GS1 DataBar

De GS1 Databar zorgt voor optimalisatie in de keten. Op dit moment kan 85% van de retailers in Nederland de GS1 DataBar scannen. Retailers en leveranciers in België hebben afgesproken om vanaf 2011 hiervoor klaar te zijn. Grote retailers in Frankrijk, Duitsland en UK zijn al in staat om deze nieuwe Barcode te scannen. Dit betekent dat gebruik van de GS1 Barcode ook voor u zinvol is. Maak hiervan gebruik en zorg dat de samenwerking tussen u en uw ketenpartners nog beter verloopt. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met secretariaat@frugicom.nl    

Webseminar "Regel uw meerwaarde in de keten!"                                     

Informatie opdoen over ketendenken en Supply Chain Management vanuit uw eigen stoel? Via het webseminar (Webinar) van Frug I Com kan dit. Op woensdag 14 september kunt u deelnemen aan het webinar over Supply Chain Management. Supply Chain Management zorgt voor een zo optimaal mogelijke informatievoorziening binnen uw bedrijf en binnen de keten. In het webinar krijgt u antwoord op vragen als ‘hoe kan ik mijn logistieke processen en administratieve handelingen optimaliseren of hoe kan ik mijn product nog beter afzetten en kosten reduceren?"    De webinar is bedoeld voor handelsondernemingen en teeltbedrijven die meer willen weten over Supply Chain Management en ketendenken.
   

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 


 
Nieuwsbrief blijven ontvangen?


                                               Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen

                            

• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.


                       

Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.
 

 © 2011 Frug I Com

 

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief, Special Fruit Logistica
 
 Frug I Com weer op Fruit Logistica Berlijn
 IFPS Congres op vrijdag 10 februari om 13.00 uur
 FIC bijdrage aan Freshconex Business Forums
 Volg  de Nederlandse AGF-community te Berlijn op Twitter
 Overig nieuws
 

Frug I Com weer op Fruit Logistica Berlijn

Van 9 t/m 11 februari is Frug I Com aanwezig op de Fruit Logistica te Berlijn. Waar Frug I Com vorig jaar opviel door het hebben van de kleinste stand op de gehele beurs, zal dat dit jaar geheel anders zijn. Tezamen met HBAG en Frugi Venta is Frug I Com te vinden op het Holland Fresh Paviljoen. Op de stand een presentatie over de visie op de AGF-keten van 2021. Ook is er een kleine demo van standaard product, krat en palletlabels. Loop vooral even binnen, want er is veel te zien!
 
IFPS Congres op vrijdag 10 februari om 13.00 uur

Dit jaar is IFPS niet alleen aanwezig op de Fruit Logistica, maar zal er zelfs een congres organiseren. Het congres gaat over voedselveiligheid, productidentificatie en informatie-management.
Tijdens het Congres bijdragen van H. Geelen, The Greenery en voorzitter van de FIC-GS1 Werkgroep Standaardisatie, over Global product Classification. H. van Dijk, Fruitmasters en voorzitter van de werkgroep FIC Teeltbericht, geeft een presentatie over het nieuwe Internationale GS1 Teelt bericht wat momenteel ontwikkeld wordt.
 
 
U bent van harte welkom op 10 februari van 13.00 tot 14.30 uur in het Hallenforum. U kunt zich hier aanmelden.
 

FIC bijdrage aan Freshconex Business Forums
 
Harrij Schmeitz verzorgt een van de educatieve sessies van Freshconex Business Forums met als thema: “De distributieketen en oplossingen voor traceability in de verssector”. De educatieve sessie is een van de 30 minuten durende educatieve sessies die Freshconex Business Forums organiseert; deze vinden plaats tijdens de Fruit Logistica. Traceability is van vitaal belang voor de handel in versproducten. Maar juist versproducten hebben specifieke kenmerken en dat vraagt op speciale oplossingen. Harrij zal dieper ingaan op de bijzonderheden van traceability in de versketen en de ervaringen die hier mee zijn opgedaan. Harrij spreekt op vrijdag 11 februari van 13.00 tot 13.30 uur in Hall 7.2 A. Er zijn vertalingen beschikbaar in Engels en Duits.
 

 
Overig nieuws
 
Naast de Fruit Logistica heeft Frug I Com ook andere activiteiten op het programma staan:
 
• De tweede GPC informatiemiddag op 20 januari om 14.00 uur. U kunt zich hier aanmelden.

• De laatste CLIENT Export bijeenkomst op 23 februari om 14.00 uur. U kunt zich hier aanmelden.

• De Tuinbouw relatiedagen in Gorinchem op 15 t/m 17 februari. Mail naar secretariaat@frugicom.nl voor vrijkaarten.
 
 

 

Volg  de Nederlandse AGF-community te Berlijn op Twitter!
 
 
Aan de Fruit Logistica nemen elk jaar een groot aantal Nederlandse Bedrijven deel. Frug I Com werkt aan het stimuleren van informatiedelen in de AGF-keten m.b.v. standaarden. Maar naast transactie-informatie over order, factuur etc. zijn veel meer vormen van informatie-uitwisseling in opkomst. De ontploffing rondom Social Media zal ook u niet ontgaan zijn.
Dit jaar organiseert
Frug i Com dan ook een experiment voor de Nederlandse AGF-community met de Twitter NetherlandsFruitLogistica.
 
 
Bedrijven en mensen die interresant nieuws over hun bijdrage aan de Fruit Logistica, het weer in Berlijn, fantastische nieuwe producten, leuke gesprekken met standbezoekers en van alles en nog wat kunnen dit Twitteren en hierin de Tag #NLFRLOG opnemen. Regelmatig zullen de tweets te zien zijn op de schermen in de stand maar ook op website van Frugicom kunt u deze volgen via www.frugicom.nl/nlfrlog. Kortom, u hoeft niets te missen.
 
   

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 


 
Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen?
• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.
Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.
 

 © 2011 Frug I Com

 

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief, november 2010
 
 Frug I Com Congres: niet te missen!
 Eerste GPC informatiemiddag met 70 deelnemers groot succes
 Frug I Com aanwezig op Fruit Logistica 2011
 Valstar Holland eerste abonnement op Frug I Com Service Pack Professional!
 1e Leergang Supply Chain Management 2.0 van start
 Frug I Com geeft presentatie tijdens Global Gap congres in Londen
 Frug I Com Service Packs echt van de grond
 Nieuwe structuur IPFS
 IFPS op Fruit Logistica
 

Eerste GPC informatiemiddag met 70 deelnemers groot succes

Op 28 oktober is de eerste GPC informatiemiddag georganiseerd door Frug I Com. In deze bijeenkomst kregen de deelnemers informatie over de classificatie van groenten en fruit die onderdeel uitmaakt van Global Product Classification (GPC). GPC bewerkstelligt een eenduidige weergave van de bestelgroepen waarbinnen in dit geval AGF-producten vallen. Frug I Com verwacht dat meerdere Duitse retailers vanaf 1 januari 2012 Global Product Classification zullen inzetten voor het inkoopproces van AGF. Wegens de grote belangstelling en het belang van het uitdragen van de informatie rondom GPC is er besloten nog een middag te organiseren. Deze middag zal deels nieuwe informatie verschaffen. Mocht u de eerste bijeenkomst gemist hebben of meer informatie willen hebben rondom dit onderwerp dan bent u van harte welkom op 20 januari 2011.
 
Frug I Com aanwezig op Fruit Logistica 2011

Ook volgend jaar is Frug I Com aanwezig op de Fruit Logistica in Berlijn. Er zal weer een gezamenlijke stand van HBAG en Frugi Venta zij, waar ook Frug I Com deel van uitmaakt. Ook op deze beurs zal er weer gebruik worden gemaakt van een opvallende stand met demo’s, presentaties en veel beeldmateriaal. Wij hopen u te mogen begroeten van 9 t/m 11 februari 2011.
 

Valstar Holland eerste abonnement op Frug I Com Service Pack Professional!

Op de beurs ICT & Logistiek te Utrecht is op feestelijke wijze invulling gegeven aan de uitreiking van het eerste abonnement op het Frug I Com (FIC) Service Pack Professional aan Valstar Holland. Dit handelsbedrijf maakt onderdeel uit van de Best Fresh Group (BFG), die gevestigd is op het ABC Westland te Poeldijk.  De Best Fresh Group zet hiermee een grote stap richting de verdere digitalisering van hun bedrijfsprocessen.
 

1e Leergang Supply Chain Management 2.0 van start

De leergang Supply Chain Management 2.0, georganiseerd door Frug I Com, het AGF Groothandelsfonds en De Ketencoach, blijkt gewild te zijn. De huidige cursus is vol, waardoor in de eerste helft van 2011 een tweede leergang wordt georganiseerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website:
 
Frug I Com geeft presentatie tijdens Global Gap congres in Londen

Ook internationaal krijgt Frug I Com steeds meer naamsbekendheid. Gerard Lamers is samen met Peter Verbaas van  Frugi Venta naar Londen afgereisd om een presentatie te geven over standaardisering binnen de keten. Een goed bezochte presentatie waarin het delen van informatie centraal stond. 


Frug I Com Service Packs echt van de grond
Natuurlijk mag de berichtgeving rond de FIC Service Packs niet ontbreken. De afgelopen maanden is er veel gedaan om deze Service Packs te promoten, met resultaat. Zo’n 120 ondernemers maken inmiddels gebruik van een Service Pack, waarbij ook de eerste professional pakketen in gebruik  worden genomen.
Met behulp van gestandaardiseerde logistieke- en productinformatie kunt u uw eigen bedrijfsprocessen verder optimaliseren en kosten besparen. De beladingsgraad bij transport kan omhoog, er is minder derving van producten en u kunt een hogere leveringszekerheid bieden. Dit zijn enkele voordelen van het FIC Service Pack. Meer informatie hierover vindt u op onze website: 
 
Lees meer

Nieuwe structuur IPFS

Gedurende de PMA Fresh Summit in Orlando heeft het bestuur van IFPS een aantal maatregelen genomen om een andere structuur binnen de organisatie te verkrijgen. De nieuwe structuur was noodzakelijk om beter aan te kunnen sluiten op internationale ontwikkelingen op het gebied van standaardisatie. Het gehele Plu-code management wordt samengebracht met andere ontwikkelingen in de markt voor productcodering in een nieuw Comité Product Identification.In de nieuwe structuur bestaat IFPS uit 3 kern-comités die werken aan de standaarden rondom de kernthema’s:  Voedselveiligheid, Product Identificatie en Informatie Management.
Nederland is hierin als volgt vertegenwoordigd:
• J. Vooys, FresQ en namens Frug I Com – member IFSC (voedselveiligheid).
• G. Lamers, Frug I Com – Chair IIMC (informatiemanagement).
• H. Schmeitz, Frug I Com – Chair ICC (communicatiecomité) en lid van de Board of Directors. 
 

IFPS op Fruit Logistica

Voor het eerst zal ook IFPS aanwezig zijn op de Fruit Logistica en hier zelfs een presentatie geven. Deze presentatie gaat over voedselveiligheid, productidentificatie en informatiemanagement en zal gehouden worden op 10 februari van 13.00 tot 14.30 uur in het Hallenforum. U bent hier allen van harte voor uitgenodigd.
Frug I Com Congres: niet te missen!
 
Het Frug I Com Congres 2010 wordt 30 november a.s. in  Bleiswijk gehouden.
 
 
Na een succesvol eerste congres op de Fresh Rotterdam in 2009, heeft The Greenery voor dit tweede jaarcongres van Frug I Com met het Auditorium - in een vorig leven bekend als Aflijn zaal -  een aansprekende locatie  beschikbaar gesteld.  In de centrale ontvangstruimte kunt u zich over praktijk en concrete toepassingen laten informeren door exposanten (de bij Frug I Com aangesloten Solution Partners).
 
Enkele sprekers kunnen wij u alvast prijsgeven: Joost Sliepenbeek, financieel directeur C1000, en Jeroen Boschma, generatie Einstein, die hun kijk op de AGF Keten in beeld zullen brengen. Bovendien worden door Best Fresh Group, The Greenery en Hispafruit een aantal succesvolle implementatie- en ketenprojecten gepresenteerd.
Noteer daarom alvast 30 november in uw agenda. 
Meer informatie over deelname en inschrijving:

Lees meer...

 

   

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:


Frug I Com is de komende tijd te vinden op de volgende beurzen:
 
30 november 2010  
Frug I Com Congres bij The Greenery te Bleiswijk
 
7 t/m 9 november 2010
Tuinbouw relatiedagen Venray

10 en 11 december 2010
LTO Tuinbouw Totaal Vollegrondsgroente

9 t/m 11 februari 2011
Fruit Logistica Berlijn
 

 
Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen?
• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.
Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.
 

 © 2010 Frug I Com

 

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief, juni 2010
 
 Gratis workshops bij deelname Service Packs
 Workshop bij Service Pack Basic: GLN in AGF
 Workshop bij Service Pack Professional: professioneel informatie uitwisselen in de AGF-keten
 Eenduidige labelling, classificatie en codering kans voor AGF-keten
 Productinformatie binnen de AFG-keten
 Nieuwsbrief blijven ontvangen?
 
 

 
Gratis workshops bij deelname Service Packs

Om u verder op weg te helpen met de invoering van Service packs op uw bedrijf organiseert Frug I Com introductieworkshops. Bent u lid van een van de onderstaande organisaties of betaalt u heffing aan het PT? Dan kunt u gratis deelnemen aan de workshops!
Organisaties:
  • DPA;
  • Frugi Venta;
  • HBAG
  • LTO Nederland.
Meer informatie over deelname en inschrijving aan deze workshops:
 
 

 
Workshop bij Service Pack Basic: ‘GLN in AGF’

Tijdens deze workshop wordt ingegaan op de betekenis van GLN voor de AGF en antwoord gegeven op vragen als: waar wordt het gebruikt? Hoe is de relatie GLN en GlobalGAP? Hoe gebruiken Duitse discounters Lidl/Aldi GLN op hun label?
De workshop wordt georganiseerd op de volgende data: 1 juli 2010 en 27 juli 2010.
 
Workshop bij Service Pack Professional: ‘Professioneel Informatie uitwisselen in de AGF-keten’

Deze workshop is een introductie in het op basis van internationale standaards delen van informatie in de AGF-keten. Hier wordt uitgebreid ingegaan op onderwerpen als productcodering, barcodes, logistiek, palletlabels, digitale verzendberichten, facturen, orders en pakbonnen. Verder komt het digitaal delen van productinformatie met klanten via GDSN aan de orde. De workshop wordt georganiseerd op 15 juli 2010 en 10 augustus 2010.
 
Deze workshops zijn speciaal ontwikkeld voor Kwaliteits- Logistiek- en IT-managers en duurt een dagdeel. Meer informatie over de Service Packs vindt u op www.frugicom.nl of via info@frugicom.nl. Wilt u zich aanmelden voor een workshop? Dat kan via het formulier op de website.
 
Lees meer


Eenduidige labelling, classificatie en codering kans voor AGF-keten

Professioneel werken met informatiemanagement wordt steeds belangrijker. Het Frug I Com Service Pack Professional ondersteunt u hier bij (lees meer).
 
De afzet van versproducten heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het totale segment groeit, maar er zijn meer mogelijkheden voor de gezondheids- en smaakgerichte consument. Dit biedt niet alleen kansen voor de individuele productleveranciers, maar voor de categorie AGF als geheel. Volgens Rian Verwoert, algemeen directeur Koninklijke Fruitmasters helpt standaardisering hierin: “Category Management vraagt eenduidige labelling, classificatie en codering van AGF-producten. De internationale, door de retail geaccepteerde GS1-standaards in deze, zijn dan ook een voorwaarde voor succes. Alleen dan kun je exact volgen of je product nog in het schap ligt, hoe snel het verkocht is en waar de kansen liggen.’ Het Frug I Com Service Pack Professional biedt ondernemers een goede start in het professioneel uitwisselen van informatie in de keten van teler tot retailer en andersom’.
 

 
“Nòg klantgerichter door goede informatie-uitwisseling”

Productinformatie laatste jaren steeds belangrijker voor AGF sector. Lees meer…
 
Kwaliteit van productinformatie is de laatste jaren een steeds belangrijkere factor geworden. Algemeen directeur FresQ en voorzitter van de Frug I Com Business Council Jan de Boer: “Als FresQ hebben we het doel duurzaam en marktgericht te ondernemen. Intensieve samenwerking en afstemming met onze handelspartners staat daarbij centraal. Voedselveiligheid en de groeiende informatiebehoefte bij consument en retail, vraagt om een  structuur die ondersteuning geeft aan betrouwbare en actuele informatie-uitwisseling. Het Service Pack Professional werkt met internationaal beproefde concepten voor coderen, identificeren, classificeren, labelling en berichtenuitwisseling. Op deze wijze krijgt de sector en de individuele AGF ondernemer, werkbare oplossingen aangeboden. Door gebruik te maken van deze wereldwijd erkende toepassingen sluiten AGF-bedrijven aan op de praktijk van de retail en stellen ze zich in staat samen met elke handelspartner in de AGF- kolom richting te geven aan de inhoud en kwaliteit van de informatievoorziening, de bedrijfsprocessen te optimaliseren en nog klantgerichter te handelen.”
 
Thema: Frug I Com Service Packs
 
Deze editie staat geheel in het teken van de onlangs door Frug I Com geïntroduceerde Service Packs. Hiermee kunnen ondernemers snel en heel gericht aan de slag met het gebruik en implementatie van informatiestandaards.

Frug I Com biedt u als ondernemer een twee verschillende Service Packs aan: Basic en Professional.

Lees meer...

 

   

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 


 
Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen?
• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.
Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.
 

 © 2010 Frug I Com

 
Nieuwsbrief, februari 2010 Speciale Fruit Logistica uitgave  

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief, februari 2010
 
 Support Noors T&T initiatief
 Statement van meer dan 20 captains of industry
 Nature’s Pride tekent convenant Frug I Com
 Freshfel Import & Export Division Meeting
 Internationale call-for-action
 Frug I Com - stand CO2 neutraal op Fruit Logistica
 Frug I Com kleinste stand op Fruit Logistica 2010
 Bitjes en Bytejes
 Agenda
 Nieuwsbrief blijven ontvangen?
 
 

 
Support Noors T&T initiatief

Donderdag 4 februari tekent Haluco met zijn afnemer Interfrukt een convenant voor een pilot-project in het kader van het Noorse eTraceability Initiative.......
 
 

 
Statement van meer dan 20 captains of industry

Bezoek tijdens de beurs onze stand in Hall 3.2 – B11. Bijzonder in de stand zijn statements van meer dan 20 captains of industry van teler tot retailer.....
 
 

 
Nature’s Pride tekent convenant Frug I Com

Het aantal Nederlandse bedrijven dat Frug I Com ondersteunt blijft groeien. Met deze aansluiting passeren we ruim 70% participatie.........
 

Lees meer


Freshfel Import & Export Division Meeting

Tijdens de Freshfel Import & Export Division meeting verzorgen we een korte presentatie over de internationale stand van zaken m.b.t. standaardisatie..........
 

 
Internationale call-for-action

Voorafgaand aan de beurs zijn er vele internationale contacten gelegd. Dit heeft geleid tot een gezamenlijke call-for-action van International Federation for Produce Standards (IFPS), Freshfel en Frug I Com..........
 
Lees meer

 
Frug I Com - stand CO2 neutraal op Fruit Logistica

Een wereldprimeur voor de Holland Fresh Group: De deelnemers in het Holland FreshGroup Paviljoen staan CO2 neutraal op de Fruit Logistica.......
 
 
Frug I Com Kleinste stand op Fruit Logistica Berlijn 2010

Om internationaal aandacht te vragen voor de problematiek en de noodzaak van internationale standaardisatie op de internationale agenda’s te zetten neemt Frug I Com het komend jaar voor het eerst deel aan de Fruit Logistica te Berlijn.
 
 

Bitjes en Bytejes

 Natuurlijk is de Frug I Com Support Desk ook aanwezig op de Fruit Logistica.
U kunt Gerard Lamers (00 31 6 25 09 26 34) en Johan den Engelse (00 31 6 41 59 87 58) van de Support Desk ontmoeten in de stand van HBAG / Frug I Venta hal 3.2 stand B-11. 
 

 
Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen?
• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.
Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.

 
 

Berlin -2-

Yes WE can..

Bij het opstellen van het Businessplan 2009-2011 voor Frug I Com heeft het bestuur gekozen voor een sterkere inzet op de ontwikkeling van de Internationale betrokkheid. Immers investeren in implementatie van GS1 in de Nederlandse keten heeft alleen zin indien we deze standaards ook Internationaal kunnen inzetten.

In het voorjaar 2009 zijn we gestart met het leggen van Internationale contacten in deze waarbij goal was geen nieuwe internationale organisatie op te richten maar te kijken hoe we bij bestaande organisatie konden aansluiten. Internationaal bleek in deze de International Federation for Fresh produce Standards (IFPS) actief te zijn. IFPS kennen we allemaal wel van de zogenaamde PLU-kodes die gebruikt worden en Engelse, Amerikaanse, Canadese, etc. supermarkten als productkodering (het bekende 4 cijferige nummertje). Medio 2009 zijn we lid geworden van deze organisatie en hebben direct een bijdrage geleverd aan de IFPS-GS1 Global Traceability Guideline. Binnen IFPS gaan we nu met Noorwegen samenwerking in de pilot Haluco - interfrukt Oslo.

Ook hebben we contact gezocht met Freshfel en zijn het gepsrek aangegaan te komen tot een Freshfel Werkgroep voor AGF Informatiemanagement. Tijdens Berlijn wordt gestart met deze groep in te vullen.

Blij zijn we dan ook met de volgende stap die nu gezet is door een gezamenlijk persbericht op initiatief van Frug I Com, met een oproep van IFPS, Freshfel en Frug I Com te komen tot meer samenwerking in deze in de keten wereldwijd. Een volgende stap in deze is hiermee gezet.

Zo nu laatste spullen verzamelen, morgen vroeg vliegen we naar de hoofdstad van Fruit & Vegetables Berlijn. Tot blog's.

 

Harrij Schmeitz, Coordinator Frug I Com

 

 
Agenda
 
3 tm 5 februari: Fruit Logistica - Berlijn 
 
 
Woensdag 3 februari om 11.00 uur -
Nature’s Pride ondertekent Frug I Com convenant
 
Donderdag 4 februari om 10.00 uur -
Haluco en Interfrukt ondertekenen convenant pilotproject Noorse eTraceability Initiative 
 
Lees meer
  

Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 © 2010 Frug I Com

 

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief, januari 2010
 
 Code Service Dienst van Frug I Com
 Advisering Support Desk Frug I Com
 Minitheater op Tuinbouw Totaal
 Frug I Com op Fruit Logistica 2010
 Auto ID Demo Theater op ICT & Logistiek
 Versketens van morgen
 Bitjes en Bytejes
 Agenda
 Nieuwsbrief blijven ontvangen?

 
Code Service Dienst van Frug I Com

De kwaliteit van codering en de daarbij behorende barcode is belangrijk voor de onderlinge communicatie. Frug I Com Support Desk biedt met de Code Service Dienst aan de AGF-sector een extra dienstverlening. Doelstelling is de algemene kwaliteit van codering van artikelen en locaties in de AGF-sector op een hoog niveau te brengen en te houden, het gebruik van codering te stimuleren en de toepassing in de sector te verbreden.
 
 

 
Advisering Support Desk Frug I Com

De Support Desk van Frug I Com stimuleert en begeleidt projecten in het kader van digitale informatievoorziening binnen alle schakels van de AGF-keten.
 
 

 
Minitheater op Tuinbouw Totaal

Op 8 en 9 januari 2010 vindt de beurs Tuinbouw Totaal plaats op Agriport A7 te Middenmeer. Natuurlijk ontbreekt Frug I Com hier niet. In het minitheater worden ieder uur presentaties verzorgd.
 
Lees meer

 
Frug I Com Kleinste stand op Fruit Logistica Berlijn 2010

Om internationaal aandacht te vragen voor de problematiek en de noodzaak van internationale standaardisatie op de internationale agenda’s te zetten neemt Frug I Com het komend jaar voor het eerst deel aan de Fruit Logistica te Berlijn.
 
 

 
Enthousiaste bezoekers op Auto ID Demo Theater op ICT & Logistiek

AIM (Association for Automatic Identification and Mobility) en GS1 verzorgden samen met Frug I Com het Auto ID Demo Theater op ICT & Logistiek van 10 tot en met 13 november.
 
 
Nieuwste technologieën praktisch bruikbaar in de Versketens van morgen

Prof. Adrie Beulens, Hoogleraar Wageningen Universiteit, over het Versketen Theater: “In het theater op Fresh Rotterdam werd op een unieke wijze gedemonstreerd hoe nieuwe technologieën toegepast kunnen worden in de Versketen van Morgen.
 
 

Bitjes en Bytejes

 Frug I Com heeft ook een praktijktheater gebouwd op het congres “Winst uit Agrologistiek” te Rotterdam op 23 november. Bezoekers uit de gehele AGF-Keten bezochten de demonstratie. Lees meer op de website
 Jacco Vooijs, Quality Manager van FreshQ, neemt namens Frug I Com plaats in het Internationaal Voedselveiligheid Commitee.
 
 

Terugkijkend op 2009 kun je voor de Nederlandse AGF-sector niet echt zeggen dat het een Goed Jaar was. De prijzen waren soms meer dan beroerd, een motje viel in de paprika, de russen bouwden nieuwe muren, het speelveld veranderde weer eens, etc. etc.

Duidelijk is dat er een AGF-keten moet komen waarbij efficiëntie en effectiviteit gekoppeld met duurzaamheid, voedsel- en fytosanitaire veiligheid de boventoon voeren. Een keten waarin samenwerken niet belemmerd wordt door informatiebarrières. Dat INFORMATIE in deze een cruciale rol wordt allen steeds duidelijker. Ook dat INFORMATIE DELEN niet competitief is in de hele logistieke- en administratieve keten is steeds duidelijker. Hier liggen voor 2010 dan ook de kansen.

Hierbij wens ik u dan ook een INFORMATIEF en vooral GEZOND 2010

Harrij Schmeitz, Coordinator Frug I Com

 

 
Agenda
 
3 tm 5 februari: Fruit Logistica - Berlijn
 
16 maart: GS1 Congres "Samen werkt" - Utrecht
 
4 tm 6 mei: EXPO XXI - Cologne Germany   
 
Lees meer

 
Nieuwsbrief blijven ontvangen?

Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen?
• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.
Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.
 
   

 Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 © 2010 Frug I Com

 

 
| contact | website
Frug I Com - Nieuwsbrief, november 2009
 
Telecomwet

Per 1 oktober zal de Telecomwet uitgebreid worden. Wij zijn daarom verplicht al onze relaties toestemming te vragen om digitale berichten te mogen blijven sturen. Wilt u berichten, zoals de  nieuwsbrief enn uitnodigingen voor bijeenkomsten, van Frug I Com blijven ontvangen?
• Ja, ik blijf graag digitale berichten ontvangen.
Graag zien wij uw antwoord per ommegaande tegemoet. Hartelijk dank.
 Top  
 
 

 
LinkedIn: Heeft u zich al opgegeven voor de “The Fresh Chain ICT Connection”?

Deze community is ingericht om personen actief binnen de AGF-keten met elkaar in contact te brengen. Het doel is om informatie en ervaringen tussen de bedrijven onderling uit te wisselen. Wilt u weten hoe u zich hierbij eenvoudig kunt aansluiten? Klik dan hier.
 Top  
 
 

 
Frug I Com Supportdesk op volle sterkte

Met de komst van Johan den Engelse is de Supportdesk van Frug I Com klaar voor de volgende fase. De Supportdesk is nu in staat sneller een bijdrage te leveren bij verdere verdieping en verbreding van de elektronische informatie-uitwisseling in de agf-keten.
 
 Top  
Lees meer
 
 
Frug I Com pakt uit op de Fresh

de Frug I Com heeft zich tijdens de Fresh op diverse manieren gepresenteerd
1. Congres Op weg naar een SLIMmere AGF-Keten:
Tijdens het congres konden de 130 deelnemers kennis nemen van SLIMme ontwikkelingen.
2. Fresh Digi Plaza: Natuurlijk ontbrak het Fresh Digi Plaza niet op de Fresh 2009.  Het Fresh Digi Plaza: HET meeting point voor AGF en ICT en tijdens de Fresh.
3. Praktijktheaters: De versketen van morgen en De verswinkel van morgen.
 
 Top  
Lees meer
 
Bitjes en Bytejes

 De heer Johan van Wensen, ICT manager van Best Fresh Group, heeft plaats genomen in de Business Council van Frug I Com. (Best Fresh Group is a group of international and established companies in year-round marketing fresh fruit and vegetables:Valstar Holland, Fruit World Breda, PeDe, Blueberry World, Eminent, Bio World, Vogel AGF, Citrus World, Fresh World International, Europe Retail Packing, Sun Berry International, Jin-Jin and Sportfruit).
 GLN wordt steeds meer toegepast. Voor al uw vragen over GLN kunt u terecht bij Frug I Com. Bel met 079-3470620 of mail naar info@frugicom.nl.
 Een kopie van de Implementation Guide “Treceability for Fresh Fruits and Vegetables” kunt u aanvragen bij info@frugicom.nl.
 Frug I Com werkt mee aan het praktijktheater te zien op ICT en Logistiek, de vakbeurs voor ICT oplossingen en diensten in de logistieke keten. Deze vakbeurs vindt plaats van 10 tm 14 november in de Jaarbeurs van Utrecht.
 Op 23 november vindt in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam het congres “Winst uit agrologistiek” plaats.

Met het verschijnen van deze eerste digitale nieuwsbrief is er wederom een communicatiekanaal toegevoegd aan de kanalen die we als Frug I Com gebruiken om ondernemers in AGF te informeren over ontwikkelingen in informatiemanagement in de AGF-keten. Naast de website met heel actuele informatie, bijeenkomsten, het Linked In-netwerk van betrokkenen bij informatiemanagement in AGF is de digitale nieuwsbrief bestemd om betrokkenen 6-8 maal per jaar te informeren over de stand van zaken van Frug I Com en actualiteiten in de keten.

 
Communicatie is nog steeds een van de belangrijke thema’s in ons programma. De Support Desk is druk bezig met zichzelf verder vorm te geven en heeft aan de ondersteuning van bedrijven bezig met GLN-nummers zijn handen vol. Deze 1 op 1 communicatie met bedrijven in de keten is voor de komende periode het speerpunt.
 
Met het compleet maken van de Support Desk gaan we komende maanden “on tour” om te kijken op welke wijze we u kunnen helpen van start te gaan met digitalisering van uw keten. Heeft u ideen hoe we u of sector-organisaties kunnen helpen? Organiseert u bijeenkomsten waarin u wel at meer over ons zou willen laten horen? Laat het ons weten….

Harrij Schmeitz, Coordinator Frug I Com
 

 
Traceability: Implementation Guide
 
Internationaal is er een nieuwe guideline beschikbaar gekomen voor Tracking & Tracing bij Fresh Fruits and Vegetables.  
 Top  

 Frug I Com wordt mede mogelijk gemaakt door:

 © 2009 Frug I Com