Meer weten?

Wilt u meer informatie? Neem contact op met info@frugicom.nl

  
 
Teelt digitaliseert ..  

Het gebruik van scanning en automatische identificatie tijdens de teelt en bewerkingen neemt gestaag toe.

  
 
Kennisdossier  
  • .
  
 
Kennis en draagvlak  

Voor de AGF-sector heeft een berichtenstandaard nut erkennen telers, handelaren en toeleveranciers. Liefst driekwart zegt de voordelen te zien, vooral voor de besparing in tijd en kosten. Bijna de helft van de bedrijven is bereid een standaard te gebruiken. Kortom, er is draagvlak in de sector. Toch bestaat veel kennisgebrek over elektronisch berichtenverkeer en is het gebruik ervan minimaal. 

Voorgaande blijkt uit onderzoek, verricht in opdracht van Frug I Com, naar de kennis van en draagvlak voor de standaard berichtenset. De onderzoeksrapportage is aan te vragen bij info@frugicom.nl.

  
 
Hyperlinks