Standaardisatie leidt tot kostenverlaging

De AGF-markt wisselt bij aan- en verkooporders steeds meer informatie elektronisch uit. Telers hebben er baat bij om bij die ontwikkeling aan te sluiten. Ook supermarkten schakelen over op digitale informatiesystemen en kiezen voor hetzelfde systeem. Standaardisatie leidt tot kostenverlaging, zeker bij gegevensuitwisseling met andere schakels in de keten.
  
 
Teelt  

Teeltbedrijven van aardappelen, groenten en fruit groeien in areaal. Vaak kent het bedrijf meerdere locaties of is er nauwe samenwerking met collega’s. Ook in de logistiek onderling en op het eigen bedrijf leidt een standaard tot lagere kosten. Bij andere voedingsindustrieën, zoals houdbare producten en zuivel, bleek besparing van twee procent van de totale ketenkosten haalbaar.
Lees meer >

 

  
 
Handel en bewerking  

In de AGF-markt is het aan de orde van de dag dat handels- en bewerkingsbedrijven product bijkopen of verkopen. Dit levert forse datastromen op bij de verwerking van de aan- en verkooporders. In die situatie vereenvoudigt standaardisatie ook de traceerbaarheid van producten in de keten. Tracking and tracing is wettelijk verplicht (General Food Law) en draagt bij aan garanties voor voedselveiligheid.  
Lees meer >

 

        

  
 
Retail  

Er is dus een kosten- en een concurrentievoordeel te halen door aan te sluiten bij de standaard in de (AGF-)markt. Supermarkten als Albert Heijn, Laurus en Metro hebben de keus al gemaakt voor een uniform systeem voor verzendcodes en –berichten. Dit heeft consequenties voor de verdere introductie van standaards in de AGF-markt.  
Lees meer >